T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
14 Ekim 2020, Çarşamba Ankara, Türkiye

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Kapsamında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile İşbirliği Toplantısını Gerçekleştirdik


14 Ekim 2020 tarihinde 05 ve 07 NACE kodundaki yeraltı metal ve yeraltı kömür madeni işletmelerine hizmet veren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile online toplantı gerçekleştirdik. Genel Müdürümüz Sn. Cafer UZUNKAYA’nın başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Sn. Burhanettin KURT, kurum uzmanları ve Ortak Sağlık ve Güvenlik birimlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda; Avrupa Birliği ve ülkemiz tarafından ortaklaşa finanse edilen MİSGEP projesinin Finansal Destek ve Rehberlik Programı tanıtılarak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin projedeki rolü ve kendilerinden beklentiler ortaya konuldu. Proje kapsamında sahanın aktif hizmet sunucularından olan OSGB’ler ile yapılacak işbirliklerinin öneminin altı çizildi. Bu ortak çalışma kültürünün kurumsal kapasite artışı, verilen hizmet kalitesinin artırılması ve politika üretimi noktasında verimli ve faydalı olacağı belirtildi.

Program kapsamında yeraltı maden işletmelerine, 24 ayda çalışan sayısına göre işyeri başına 80.000 €’ya varan hibe desteklerinin verilebileceği belirtilerek tahsis edilmiş bu fondan faydalanılmasının öneminden bahsedildi. Ayrıca, İSG hizmetleri, tahlisiye eğitimleri ve sağlık gözetimi gibi yer altı maden işyerlerinin önemli maliyet kalemlerinin proje bütçesinden finanse edileceği ve yapılacak teknik rehberlik çalışmalarının detayları aktarıldı.

Toplantıda Sn.Uzunkaya OSGB’lerin bu projenin önemli bir paydaşı olduğuna vurgu yaparak OSGB’lerden sahada hizmet verdikleri yeraltı madenlerine projenin detaylarını aktarmalarını ve katılımlarını teşvik etmelerini beklediğini belirtti.

Programın soru cevap bölümünde OSGB’lerin temsilcilerine tek tek söz verilerek hem katılımcıların proje hakkındaki sorularına yanıt verildi hem de OSGB’lerin mevcut proje ve ileri dönem çalışmaları hakkındaki görüş ve düşünceleri alındı.