T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
01 Nisan 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği için MASİS ile Güçlü İşbirliği.


İş Sağlığı ve Güvenliğinde Genel Müdürlüğümüzün kamu-kurum / kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı toplantılar çerçevesinde; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) bağlı 20 sendika ile düzenlenecek “Sektörel İSG Toplantıları” nın üçüncüsünü Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) ile gerçekleştirdik.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel KOÇ, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İLCİ, MASİS Genel Sekreteri Nevzat KAVAKLI, Prof. Dr. Levent AKIN, MASİS üyesi işyerleri temsilcileri ve Genel Müdürlüğümüz personeli katılım sağladı.

Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA yaptığı açılış konuşmasında; ülke ve dünya ekonomisine büyük katkı sağlayan maden sektöründe ülkemiz işverenlerinin temsilciliğini yürüten, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerçekleştirdikleri çalışmalar ve farkındalık faaliyetleri ile bu alana hassasiyet gösteren MASİS ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sayın UZUNKAYA; tarihsel süreçte maden sektörü ile çalışma hayatının gündemine giren iş sağlığı ve güvenliği kavramının öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu günlerde, İSG alanında tüm taraflarla teknik ve kültürel  iş birliği gerçekleştirmenin önemini vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada çalışma hayatının en önemli meselesidir. İSG noktasında gelinen tecrübe ve birikimi takip ediyor ve ülkemize yönelik yaklaşımları paydaşlarımızla hayata geçiriyoruz. İSG alanında başarılı olmanın olmazsa olmazı işverenlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliğini  sahiplenmesidir.

Akansel KOÇ:

“TİSK olarak 2020 yılını, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarla geçen bir yıl olarak hatırlıyoruz. Maden sektörü özelinde İSG alanında dikkat edilecek hususların değerlendirileceği bu gibi toplantıların tüm katılımcılarımıza faydalı olacağına inanıyorum.”

Naci İLCİ:

“Madencilik faaliyetlerinin emniyetli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması olmazsa olmazımızdır. MASİS bünyesindeki firmalarda farkındalık artırılması amaçlanmıştır. İşletmelerimizde İSG bilincinin cezalandırma yoluyla değil eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla yerleşeceğine inanıyoruz.

Başta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kurumlarının her türlü geliştirici faaliyetini, özellikle de MİSGEP’i çok önemsiyoruz ve sendikamız olarak gerekli tüm desteği vermeye hazırız. Sektör toplantıları ile İSG yönündeki bilgi ve tecrübelerimizin ileri seviyeye taşınmasında emeği geçen başta İSGGM Genel Müdürü olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu toplantılar TİSK’in İSG hakkındaki duyarlılığının delilidir.”

Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği uzmanları; MASİS üye işyerlerinin temsilcilerine yönelik olarak “Sektördeki İş Kazalarının Analizi”, “Maden İşletmelerinde Acil Durum Planları”, “Madenlerde KKD Seçimi”, konularında sunum yaptılar. Programın devamında “Demirexport İş Güvenliği Uzmanı” Şebnem TARHAN “Yeraltı Madenciliğinde Havalandırmanın Önemi” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programın son konuşmacısı olan Prof. Dr. Levent AKIN, iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve çalışanların hukuki sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Soru-cevap bölümünün ardından birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların ve karşılıklı iş birliklerinin öneminin vurgulandığı kapanış ve değerlendirme konuşmaları ile program sona erdi.