T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
…
…
…
…
09 Temmuz 2021, Cuma Ankara, Türkiye

MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısını Geniş Katılımla Antalya’da Gerçekleştirdik


Başta maden işyerleri olmak üzere çok tehlikeli işyerlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik olan ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" Antalya’nın kamu kurumlarını, STK yöneticilerini, işverenlerini ve işyeri temsilcilerini bir araya getirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen MİSGEP kapsamında; maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenlemeye devam ediyoruz. İşveren ve işyeri temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi amacıyla organize edilen bu toplantılardan sekizincisini Antalya ilimizde gerçekleştirdik. Toplantının açılış konuşmalarını Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ve Antalya Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ yaptılar.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin ATEŞ konuşmasında; iş sağlığı ve güvenliğinin ister kamu ister özel sektör olsun tüm çalışanları ilgilendiren bir kavram olduğunu ifade etti. Çalışma hayatı içerisinde yer alan bazı sektörlerin kendine has çalışma koşullarına sahip olması dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğini daha da öncelediğini belirtti. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleşen işveren eğitim programının Antalya’da da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Ateş, projede emeği geçen başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. 

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya ise  konuşmasında; “Yürütmekte olduğumuz ‘Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’ (MİSGEP) ile Ülkemizin 7 bölgesinde işverenlere ve çalışanlara çeşitli eğitimler gerçekleştirerek iş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının en öncelikli konusu haline getirmeye devam ediyor, etkinlik ve faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi daha da arttırıyoruz. Genel Müdürlüğümüz öncesinde olduğu gibi 2021 yılında da mevzuat çalışmaları ile, rehberlikleriyle, iş sağlığı ve güvenliği haftası etkinlikleri ile bir taraftan çalışmalarına devam ederken; bir taraftan da kamu kurumları ile, yetkilendirdiğimiz kurumlar ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile, üniversitelerimiz ile sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yaparak iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatının tam merkezinde yer almasını sağlıyor. 17,6 Milyon Avro bütçesi ile   MİSGEP projemiz; sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliğini tesis etmek adına bütün sektörlerden birçok alanda işvereninden çalışanına, üniversitesinden teknik okuluna ulaşarak tarafların bilinçlendirilmesini ve İSG alanında farkındalık oluşturulmasını hedefliyor. Bugün burada toplanmamızın sebebi olan eğitim programımız süresince uzmanlarımızın aktardığı değerli bilgileri hassasiyetle takip etmenizi öneriyor ve burada bulunan herkese katılımları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Dedi.”Bugün burada toplanmamızın sebebi olan eğitim programımız süresince uzmanlarımızın aktardığı değerli bilgileri hassasiyetle takip etmenizi öneriyor ve burada bulunan herkese katılımları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Dedi.”Bugün burada toplanmamızın sebebi olan eğitim programımız süresince uzmanlarımızın aktardığı değerli bilgileri hassasiyetle takip etmenizi öneriyor ve burada bulunan herkese katılımları için teşekkürlerimizi sunuyorum. Dedi.”

İşverenlere yönelik gerçekleşen eğitim ve bilgilendirmenin ardından soru-cevap oturumu ve anket uygulamaları ile program sona erdi.

MİSGEP’in “teknik yardım bileşeni” kapsamında Haziran- Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları’na 12 Temmuz tarihinde Karaman ilimizle devam edeceğiz.