T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
26 Temmuz 2021, Pazartesi Ankara, Türkiye

En Güvenilir Marka Maden Şehri Adayı: Aydın


Genel Müdürlüğümüzün Operasyon Faydalanıcısı ve Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu 17,6 milyon avroluk Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) hibe bileşeni kapsamında Aydın Ticaret Odası tarafından yürütülen “İnsana Yakışır İş ve Geleceğimiz İçin Önce Güvenlik Projesi”nin açılış toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantının açılış konuşmalarını; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken yaptılar.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açılış konuşmasında; “İş sağlığı ve güvenliği yönüyle değerlendirildiğinde madencilik sektörü en riskli sektörlerden biridir. Üretim ve istihdama katkısı bakımından madencilik sektörü Aydın ilimizde önemli bir yere sahiptir. Bu yönden baktığımızda ilimizde yapılan ve madencilik sektörüne yönelik olan bu Projenin önemi daha da artmaktadır. Gerek STK’larımız gerek üniversitemiz gerekse de kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde yapılan bu tarz çalışmaları destekliyorum. Hibe desteği almaya hak kazanan bu Projeyi hazırlamış olmaları sebebiyle başta Aydın Ticaret Odası olmak üzere emeği geçen, katkı sunan tüm taraflara teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya konuşmasında; “En güvenilir marka maden şehri mottosuyla hibe projemizi hayata geçiren başta Aydın Ticaret Odası olmak üzere tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizde işyeri ve çalışan sayılarındaki mutlak artışa rağmen ölümlü iş kazası oranlarındaki azalış, tarafların İSG alanında gösterdiği gayreti ifade etmektedir. İş sağlığı ve güvenliğini hedeflediğimiz noktaya getirebilmemiz için kanuni düzenlemeler ve denetimlerin yanında bu Projemizde olduğu bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri de yürütmeliyiz. Madencilik sektörü çalışlarına ve ailelerine İSG eğitimlerinin sanal gerçeklik uygulamasıyla verilmesini ve bu vesileyle muhtemel risklere karşı daha duyarlı olmalarının sağlanmasını hedefleyen Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, saygıdeğer Bakanımız Vedat Bilgin beyin katılımcılara selam ve muhabbetlerini iletiyorum.” dedi.

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan konuşmasında; Avrupa Birliği mevzuatı ile en uyumlu olduğumuz alanın iş sağlığı ve güvenliği alanı olduğunu belirtti ve önleyici İSG anlayışının çalışma hayatında yaygınlaştırılmasının da hedeflendiği bu Projemizin başarılı çıktı ve sonuçlara ulaşması için elimizden gelen desteği vermeye her daim hazırız dedi.

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, iş sağlığı ve güvenliğinin hem dünya genelinde hem de ülkemizde bir kanuni zorunluluk olmadığını, bir insan hakları meselesi olduğunu vurguladı. İşçi - işveren arasındaki iş barışının sağlanabilmesinin, taraflar arasında İSG farkındalığının oluşması ile doğru orantılı olduğunu belirten Ülken, 2 milyon TL’ye yakın bir meblağ ile en yüksek finansal desteği alan “İnsana Yakışır İş ve Geleceğimiz İçin Önce Güvenlik Projesi”nin Aydın ilimize hayırlı olacağına inanıyorum dedi.

İnsana Yakışır İş ve Geleceğimiz İçin Önce Güvenlik Projesi’nin hedef kitlesi özellikle açık ocak madencilik sektöründe faaliyet gösteren işverenler, işçiler, işçi aileleri ve firmalarda çalışan İSG profesyonelleridir. Nihai yararlanıcıları 54 firma ve 2019 yılı SGK kayıtlarına göre 4890 çalışan olan Projenin genel amacı; madencilik sektöründe, tutarlı ve kapsamlı stratejiler geliştirerek ve İSG koşullarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklikle ele alarak bu alanda iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkıda bulunmaktır. Projenin özel amacı ise Aydın'da teknolojik araçlarla madencilik sektörü özelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılmasına ve İSG'nin iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve Aydın'ı “En Güvenilir Marka Maden Şehri” yapmaktır.

Hibe desteği için 400’e yakın başvuru arasından destek almaya hak kazanan Aydın Ticaret Odası’nı tebrik ediyor, “İnsana Yakışır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik Projesi” nin sektöre faydalı olmasını temenni ediyoruz.