T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
30 Nisan 2021, Cuma Çankaya, Ankara - Türkiye

TİSK ile Yaptığımız Sektörel İSG Toplantıları’nda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Üyeleri ile Bir Araya Geldik.


Genel Müdürlüğümüzün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı toplantılar çerçevesinde; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna (TİSK) bağlı 20 sendika ile düzenlenecek “Sektörel İSG Toplantıları” nın beşincisini “Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası” ile gerçekleştirdik.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız Furkan YILDIZ, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN ,Prof. Dr. Levent AKIN, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri, Sendika Üye İşyeri temsilcileri ve Genel Müdürlüğümüz temsilcileri katılım sağladı.

Genel Müdür Yardımcımız Furkan YILDIZ yaptığı açılış konuşmasında;  Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın başta iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yaklaşımını benimseyerek, tüm üyeleri ile birlikte güvenlik kültürünü içselleştirmeye dönük yürüttüğü proje ve yaptıkları yatırımlarla üyelerine devamlı surette bu alanda katkı sağladıklarına değindi. İlerleyen süreçte de Genel Müdürlüğümüzle birlikte sektöre yönelik yürütülecek projelerle farkındalığın kobilerde de sağlanmasında birlikte çalışacaklarını ifade etti ve elde edilecek tüm çıktıların çalışma hayatımıza faydalı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar ŞARDAN açılış konuşmasında; iş sağlığı ve güvenliği hususunun özellikle de pandemi sürecinde Konfederasyonlarının en önemli gündemlerinden birisi olduğunu ifade etti. Sektörel İSG Toplantıları sonucunda  elde edilecek  çıktıların sahada karşılaşılan sorunların çözümüne ışık tutması için anlamlı olduğunu, bu yönüyle de Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerini iletti

Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları; sendika üye işyerlerinin temsilcilerine yönelik olarak “Çimento Üretim Süreçlerinde Risk Değerlendirmesi”, “Çimento Üretiminde Toz ve Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi”, “İş Kazalarının Hukuki Yönden Mali Boyutu” konularında sunum yaptılar. Programın devamında ÇEİS Eğitim ve İSG Birimi Yöneticisi Yücel YETİŞKİN “Çimento Sektöründe İSG Uygulamaları” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programın son konuşmacısı olan Prof. Dr. Levent AKIN, iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve çalışanların hukuki sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Soru-cevap bölümünün ardından birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların ve karşılıklı işbirliklerinin öneminin vurgulandığı kapanış ve değerlendirme konuşmaları ile program sona erdi.