T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
…
03 Eylül 2020, Perşembe Ankara, Türkiye

TİKA Koordinatörlüğünde Genel Müdürlüğümüz Uzmanları Tarafından Moğolistan Uzmanlarına Verilen COVID-19 Özelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinatörlüğünde “COVID-19 ve İSG” konusunda talep eden ülkelere verilmek üzere Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitim modülü tasarlanmıştır. Uzaktan eğitim olarak gerçekleşecek eğitimlerin ilki 31 Ağustos’ta Moğolistan’a verilmek üzere başlamıştır.

Küresel düzeyde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle dünya genelinde önemi bir kez daha öncelikli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği alanında Genel Müdürlüğümüz, akademisyenlerden oluşan danışma kurulu ile işbirliği içinde, hem işyerlerinde alınması gereken genel tedbirlere hem de maruziyet riski yüksek birçok sektöre yönelik çalışmalar yapmış, kılavuzlar, kontrol listeleri, posterler ve videolar yayımlamıştır.

Dost ve kardeş ülkelerde eğitim sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde insan kaynakları kapasitesini geliştirmek üzere adımlar atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile işbirliği çalışmalarımız kapsamında hazırladığımız çalışmalar TİKA koordinatörlüğünde talep eden ülkelere verilmek üzere eğitim modülü haline getirilmiştir. Söz konusu eğitim modülünün ilki Moğolistan’a verilmek üzere 31 Ağustos’ta başlamıştır.

5 gün süresince devam edecek eğitimlere Moğolistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temsilciler ve ülkede iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan profesyoneller katılmaktadır.  Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca verilen eğitimlerde COVID-19 özelinde iş sağlığı ve güvenliği açısından temel hususların, her sektöre göre risk faktörlerinin ve alınması gereken tedbirlerin paylaşılması hedeflenmektedir.