…
24 Temmuz 2020, Cuma Ankara, Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Güçlü İşbirliğinin Ele Alındığı bir toplantı gerçekleştirdik.


TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Güçlü İşbirliğinin Ele Alındığı bir toplantı gerçekleştirdik.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın son dönem faaliyetleri hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan POLAT ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Cafer UZUNKAYA ‘nın açılış konuşmaları ile başladı. Vakıf, iş kazalarını önlemeye yönelik faaliyetler, kazazede ve ailelerine destek sağlamak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü̈n oluşturulması, mikrocerrahi başta olmak üzere tıp alanında Türkiye’de yürütülen bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmalarını desteklemek gibi çalışmalarına ek olarak yapmayı planladıkları projelerden bahsetmiştir. Genel Müdürlüğümüz ise başta iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye dönük yürüttüğü faaliyetler ve yeni dönem için planlanan projelerden bahsederek, yapılacak işbirlikleri ile projelerin daha geniş kitlelere ulaşabileceğini vurgulamıştır. Geçen yıl içinde Vakfın desteğiyle İSGÜM ‘de kurulan Sanal Gerçeklik Eğitim Merkezi, yapılacak inovatif projeler ile “sağlıklı ve güvenli işyerleri” oluşturularak toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması kararı verilmiştir.