T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
15 Nisan 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

“Sektörel İSG Toplantıları”mızın Dördüncüsünde Cam, Çimento, Toprak ve Seramik Sektörü Temsilcileri ile Sektörel İSG Çözümleri Geliştiriyoruz


Genel Müdürlüğümüzün kamu kurum / kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı toplantılar çerçevesinde; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) bağlı 20 sendika ile düzenlenecek “Sektörel İSG Toplantıları” nın dördüncüsünü Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası ve Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası ile gerçekleştirdik.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Genel Müdür Yardımcımız Furkan Yıldız, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyesi F. Fethi HİNGİNAR, Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası Yöneticileri, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yöneticileri, Prof. Dr. Levent AKIN, Sendikaların Üye İşyeri Temsilcileri ve Genel Müdürlüğümüz Temsilcileri katılım sağladı.

Genel Müdür Yardımcımız Furkan Yıldız yaptığı açılış konuşmasında; ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan seramik ve cam sektörünün temsilcileri ve işverenleri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Pandeminin 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk defa görüldüğü andan itibaren işverenlerle birlikte, çalışma hayatına rehberlik etmeyi misyon edinen Genel Müdürlüğümüze de büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yıldız, İSG alanında dokümantasyon faaliyetlerinin kağıt üzerinde kalmaktan öte, fiiliyata yansıyabilmesi için kamu tarafı olarak tüm süreçlere aktif katkıda bulunan bir yönetim anlayışına sahibiz dedi.

TİSK Yönetim Kurulu üyesi F. Fethi Hinginar açılış konuşmasında; TİSK’in kurulduğundan bugüne ekosistemiyle İSG anlamında ülkemiz adına örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirtti ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün salgının başından bu yana yürüttüğü yol gösterici çalışmaları yakinen takip ediyoruz dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdürlüğümüz uzmanları; sendika üye işyerlerinin temsilcilerine yönelik olarak “Seramik Sektöründe Meslek Hastalıkları”, “Seramik Sektöründe Kimyasal Riskler ve Silis Maruziyeti”, “Seramik Sektöründe Fiziksel Riskler” konularında sunum yaptılar. Programın devamında Vitra Karo San. Tic. A.Ş. iş güvenliği uzmanı İhsan Gökdem Yapıcı “Seramiğin İSG’si” ve Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası İSG Müdürü Pınar BAĞLABUNARI ise “Üye İşyerlerindeki Global İSG Uygulamaları” hakkında sunum gerçekleştirdi.

Programın son konuşmacısı olan Prof. Dr. Levent AKIN, iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren ve çalışanların hukuki sorumlulukları hakkında bilgiler verdi.

Soru-cevap bölümünün ardından birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların ve karşılıklı iş birliklerinin öneminin vurgulandığı kapanış ve değerlendirme konuşmaları ile program sona erdi.