…
…
…
…
…
16 Aralık 2019, Pazartesi Ankara, Türkiye

TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


İşyerlerinde toz maruziyetinden kaynaklanan risklerin önlenmesi ve çalışanların tozun etkilerinden korunması için gerekli tedbirlere dair usul ve esasları belirleyen Tozla Mücadele Yönetmeliği gereğince Tozla Mücadele Komisyonu yılda iki kere toplanmaktadır. Çalışma hayatında toz ile ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleme, teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarının yürütüldüğü komisyon toplantılarının bu yılki son toplantısı 16 Aralık 2019 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ başkanlığında Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonun'da gerçekleştirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü sekreteryasında yürütülen toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu gibi kurumlardan temsilciler katıldı.

Toplantıda Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS) Projesi kapsamındaki çalışmalar ile gündem sırasına göre diğer hususlar hakkında Genel Müdür Yardımcısı YILDIZ tarafından komisyon üyelerine söz verilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda UPTATBİS Projesi kapsamında elde edilen bulgular ile ilgili bir sonraki toplantıda komisyona bilgi paylaşımına karar verildi.