T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
11 Eylül 2020, Cuma Ankara, Türkiye

Yeraltı Maden İşletmelerine Yönelik Finansal Destek ve Rehberlik Programı İzmir ve Ankara Çevresindeki Maden İşletmelerine Online Olarak Tanıtıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP) kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işyerlerine yönelik hazırlanan 7.6 milyon Avro bütçeli Finansal Destek ve Rehberlik Programının hedef kitlesine tanıtımları gerçekleşti.

İlki İzmir ve çevresindeki (Ege ve Marmara bölgeleri) maden işletmelerine yönelik olarak 8 Eylül 2020’de tarihinde gerçekleşen organizasyonun ikinci ayağı 11 Eylül 2020 tarihinde Ankara ve çevresindeki (İç Anadolu, Güney Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri) maden işletmelerine yönelik olarak düzenlendi. Online konferans formatında düzenlenen bu programa; maden işletmelerinin işverenleri, sanayi ve ticaret odaları, ilgili sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve yerel medya temsilcileri yoğun katılım sağladı.

“AB Türkiye Delegasyonu Olarak Bu Projeyi Çok Önemsiyoruz”

11 Eylül 2020’de yapılan toplantıya AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sayın Mehmet Caner DEMİR de katılarak açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Sayın DEMİR, AB Türkiye Delegasyonu olarak risk yönetim süreçlerine yatırım yapan, işverenlerin sürece daha fazla dahil olacağı, madencilik sektörüne yönelik bu projeyi çok önemsediklerini vurguladı. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki öneminin altını çizen Sayın DEMİR, projenin tüm taraflara ciddi katkı sunacağını temmeni ettiklerini belirtti.

“İş kazalarının önüne geçilmesi ancak sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kurulması ile mümkün olabilecektir.”

Sayın DEMİR’in ardından toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT’un açılış konuşması ile devam etti. Sayın KURT, hayata geçirilen Finansal Destek ve Rehberlik programının iş sağlığı ve güvenliği alanında ilk Doğrudan Hibe modeli olduğunu belirterek hedef işkolu olan yeraltı kömür ve metal madenlerinin sürekli değişen çalışma ortamının bu işyerlerini her daim yeni risklere açık hale getirdiğini ifade etti. Sayın Kurt, bu işkolunda iş kazalarının önüne geçilmesinin bir seferlik alınan önlemler ile değil ancak sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin kurulması ile mümkün olabileceğinin altını çizdi. Yeraltı maden işletmelerini görmek istenilen bu noktaya taşımak adına; hem finansal destek modelini hem de kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlayacak rehberlik desteğini içerecek şekilde tasarladıkları programın detaylarından bahsetti. Başvurular için son tarihin 25 Ekim 2020 olduğunu hatırlatan Sayın KURT, yeraltı kömür veya metal madenlerinin ana işveren ve alt işverenlerini bu projede görmek istediklerini vurguladı.

“İşverenler iş sağlığı ve güvenliğini, politika planlarının ilk maddesi olarak ele almalı”

Sayın KURT’un ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA proje kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın sorumluluk üstlenmesi ve desteği ile geliştirilebileceğini vurguladı. İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesinde İSG profesyonellerinin rehberlik rolünün öneminden bahseden Sayın UZUNKAYA, proaktif yönetim sistemi yaklaşımının gerekliliğine dikkat çekti. Proje ile 70 yeraltı madeninin İSG profesyoneli görevlendirme ücretlerinin 24 ay boyunca karşılanacağını da ifade eden Sayın UZUNKAYA çalışma hayatının tüm paydaşlarını bir araya getiren MİSGEP’in sağlıklı ve güvenli işyerlerinin inşası ve sürekliliği için çok önemli olduğunun belirtti. İşverenlerin üretimin artmasına, ülkenin kalkınmasına ve refahına hizmet eden çalışma hayatını organize ederken iş sağlığı ve güvenliğini politika planlarının ilk maddesi olarak ele almaları gerektiğinin altını çizdi. Sayın UZUNKAYA, iş sağlığı ve güvenliğini biliyorum diyerek rehavete kapılmadan bir anlık ihmale düşmeden çalışanların da aynı hassasiyette olması gerektiğini bu konuda herkese ciddi sorumluluk düştüğünü ifade ederek bu projeyi çok önemsediklerini ve maden sektörünün aktörlerinin de aynı önemi göstereceğine inandıklarını ifade etti.

Programın devamında, MİSGEP Takım Lideri Gökhan GÜLER projenin çıkış noktasını İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde anlattı. MİSGEP Eğitim Kilit Uzmanı Naci SALİ ise Finansal Destek ve Rehberlik programının detaylarına, değerlendirme kriterlerine, kimlerin nasıl başvurabileceğine dair detaylı bir sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Tarafların ilgiyle dinlediği sunumlar sonrasında katılımcılardan gelen sorular MİSGEP Takım Lideri Gökhan GÜLER, MİSGEP Eğitim Kilit Uzmanı Naci SALİ ve AÇSH Uzmanı Funda ÖZÇELİK tarafından cevaplandırıldı. Program kapsamında alınan soruların ve verilen cevapların Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve misgep.org sitesi üzerinden taraflarla paylaşılacağı belirtildi.

Programda en fazla yerüstü açık kömür/metal işletmelerinin başvuru yapıp yapamayacağı ve aynı maden sahasından birden fazla işletmenin bu destekten yararlanıp yararlanamayacağına dair sorular yöneltildi. Bu sorulara cevaben programın 05 ve 07 NACE kodlarında faaliyet gösteren yeraltı maden işletmelerine yönelik olarak tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, faydalanıcıların çeşitlendirilmesi adına aynı maden sahasında yer alan farklı SGK sicil numaralarına sahip en fazla iki işletmenin destekten yararlanabileceği ancak puanlamaya tabi tutulacağı için bu sahalardaki tüm işveren ve alt işverenlerin ilk aşamada başvuru yapmasında bir engel olmadığı vurgulandı.

İnsana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması için tüm aktörlerin başvuru yaparak işbirliği içerisinde olmaya davet edildiği bu destekten yararlanmak isteyenler için başvuru linki ve detayların yer aldığı kılavuza aşağıdaki linklerden ulaşılabilmesi mümkündür. Son başvuru: 25 Ekim 2020 saat 23:59’dur.

Proje web sitesi: https://misgep.org/

Finansal Destek ve Rehberlik Programına Başvuru için: https://misgepfinansaldestek.ailevecalisma.gov.tr/giris

Programa Dair Detaylı Kılavuz için:

https://misgep.org/wp-content/uploads/2020/08/MISGEP-Web-Dogrudan-Hibe-Programi-Rehberi.pdf