Devam Eden Ulusal Projeler
İSG-KATİP Geliştirme (Yetkilendirme D.B. - 2017/2020)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda kayıtlarının oluşturulmasını, takip ve kontrolünün yapılmasını sağlayan yazılım sistemi olan İSG-KATİP’in kamu kurum ve kuruluşlarının İSG profesyoneli görevlendirme ve sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ile 10’dan az çalışanı olan, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren veya vekilinin İSG hizmetlerini üstlenebilmesi ve işyeri hekimi bilgilerinin SGK veri tabanı ile entegrasyonun sağlanabilmesi için yazılım altyapısında değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

Güven Usta Karavanı (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B. - 2016/2019)

Okulöncesi ve ilköğretim öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek seçiminin önemi konularında çalışma hayatına ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmıştır.