Hizmetlerimiz
HİZMETLERİMİZ

 • Ölçüm ve Analiz
 • Eğitim
 • Danışmanlık
 • Kontrol Belgesi

HİZMETLERİMİZ

 • İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
 • Hava Akım Hızı Ölçümü
 • Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Foruier Transform İnfrared Spektrofotometresinde Serbest Silis Analizi
 • İşyeri Havasında Dedektör veya Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü
 • Gaz Kromatografi Analizi
 • Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini
 • Lifsi Tozların Tür Analizi
 • Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz
 • İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için)
 • Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
 • Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi
 • Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
 • İdrarda Fenol Analizi
 • İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi
 • İşitme Testi (Odyometri)
 • Elektrokardiyografi (EKG)
 • Kanda Glikoz Tayini
 • Kanda Kolesterol Tayini
 • Kanda Albumin Tayini
 • Kanda Total Protein Tayini
 • Kanda GGT Tayini
 • Kanda AST Tayini
 • Kanda ALT Tayini
 • Kanda ALP Tayini
 • Kanda Üre Tayini
 • Kanda Ürik Asit Tayini
 • Kanda Kreatinin Tayini
 • Tam İdrar Tetkiki
 • PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi (35x35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Tam Kan Sayımı
 • Sedimantasyon
 • Kontrol Belgesi
 • Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri
 • Tolien Analizi
 • Ksilen Analizi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri (Kitap Satışı)
 • Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi
 • Pnömokonyoz Filmi Okuma
 • Danışmanlık Hizmetleri