T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Hizmetlerimiz
 • •Ölçüm ve Analiz
 • •Eğitim
 • •Danışmanlık
 • •Kontrol Belgesi
 • •İşyeri Havasında Toz Numunesi Alma ve Gravimetrik Değerlendirilmesi
 • •Hava Akım Hızı Ölçümü
 • •Termal Konfor Şartlarının (Sıcaklık, Basınç, Bağıl Nem ve Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • •Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • •Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • •El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
 • •Aydınlatma Ölçümü
 • •Foruier Transform İnfrared Spektrofotometresinde Serbest Silis Analizi
 • •İşyeri Havasında Dedektör veya Tüp İle Anlık Gaz Ölçümü
 • •Gaz Kromatografi Analizi
 • •Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini
 • •Lifsi Tozların Tür Analizi
 • •Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisinde Analiz
 • •İyon Kromatografisinde Analiz (Her bir Numune için)
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile her bir ilave Element Analizi
 • •Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
 • •İdrarda Fenol Analizi
 • •İdrarda Hippürik Asit Analizi
 • •İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi
 • •İşitme Testi (Odyometri)
 • •Elektrokardiyografi (EKG)
 • •Kanda Glikoz Tayini
 • •Kanda Kolesterol Tayini
 • •Kanda Albumin Tayini
 • •Kanda Total Protein Tayini
 • •Kanda GGT Tayini
 • •Kanda AST Tayini
 • •Kanda ALT Tayini
 • •Kanda ALP Tayini
 • •Kanda Üre Tayini
 • •Kanda Ürik Asit Tayini
 • •Kanda Kreatinin Tayini
 • •Tam İdrar Tetkiki
 • •PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi (35x35)
 • •Solunum Fonksiyon Testi
 • •Tam Kan Sayımı
 • •Sedimantasyon
 • •Kontrol Belgesi
 • •Kontrol Belgesi Düzeltme İşlemleri
 • •Tolien Analizi
 • •Ksilen Analizi
 • •İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri (Kitap Satışı)
 • •Pnömokonyoz Değerlendirme Okuyucu Eğitimi
 • •Pnömokonyoz Filmi Okuma
 • •Danışmanlık Hizmetleri