T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

İSG Dokümanları
Bilgi Dokümanları

 
 • İşyerlerinde Aydınlatma
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Oluşturduğu Riskler İçin Genel ve Özel Önleme Yöntemleri
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelere Solunum Yolu İle Maruziyette Risk Derecesi Belirlenmesi (Basit Risk Değerlendirme Metodu)
 • Patlayıcı Ortamlarda İş Güvenliği
 • Boya Sektöründe Solvent Kullanımı: İş Güvenliği Açısından Tehlikeleri ve Alınması Gereken Önlemler
 • Endüstriyel Havalandırmaya Giriş
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Varlığından Kaynaklanan Kaza, Yangın ve Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi İçin Basitleştirilmiş Metot
 • Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Varlığından Kaynaklanan Kaza, Yangın ve Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi İçin Basitleştirilmiş Metot
 • Metal İşleme Akışkanları Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Demiryollarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 
 • Yeraltı Madenlerinde Bulunan Zararlı Gazlar ve Metan Drenajı
 • Kapalı Alanlardaki Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Makine Koruyucuları
 • Nanomalzemeler ve Tehlikeleri
 • Nanomalzemelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Önlemleri
 • Kimyasalların Güvenli Depolanması
 • Kanal Kazısı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Güvenlik ağı ile çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Planı Rehberi
 • Forkliftlerle Güvenli Çalışma Rehberi
 • Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İSG Uygulama Rehberi

Araştırma Dokümanları

 
 • Diş Protezi Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması

İSGİP Dokümanları

 
 • KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İnşaat Sektörü
 • Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: İnşaat Sektörü
 • KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Metal Sektörü
 • Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Metal Sektörü
 • KOBİ’ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Maden Sektörü
 • Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Mermer
 • Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Kömür
 • Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi
 • Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi
 • Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları
 • Proje İçi Semineri - İşyeri Risk Değerlendirmesi İçin Prosedürler ve Araçlar – H. Laitinen
 • Eskişehir Toplantısı - Antero VAHAPASSI’nin Eskişehir İmza Töreni ve Çalıştayında Yaptığı Sunum
 • Dünyanın Çeşitli Ülkelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği - Ceza Uygulamaları

Gıda Tarım Dokümanları

 
 • Açık Tarım Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
 • Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan İşleme Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
 • Örtü Altı Yetiştiriciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
 • Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi
 • Süt Ürünleri İmalatı Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi