T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Ulusal Projeler 02
Projenin Adı: Altın Madeni İşletmesinde Risk Değerlendirmesi Sonuçlarına Göre Çalışma Ortamı Gözetimi ve Çalışanların Sağlık Gözetimi Projesi

Başlangıç Tarihi: Şubat 2011

Amacı: Altın madeninde gerçekleştirilecek risk değerlendirilmesi sonucunda çalışma ortam ölçümleri ve çalışanların sağlık gözetiminin yapılması amaçlanmıştır

Hedefleri:

  • Altın madeni işletmesinde risk değerlendirmesinin yapılması,
  • Risk değerlendirme sonuçlarına göre çalışma ortamı gözetiminin planlanması,
  • Çalışma ortamında solunabilir toz konsantrasyonu ölçümünün yapılması,
  • Çalışanların sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Çalışanların akciğer radyografilerinin ILO 2000 Sınıflandırmasına göre değerlendirilmesi,
  • İşyerlerine proje sonuçlarının ve önerilerinin sunulması,
  • Çalışanlara, işverene ve İSG profesyonellerine eğitim verilmesi.