T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Ulusal Projeler 04
Projenin Adı: Aydın/Çine ve Muğla/Milas Bölgesindeki Kuartz Ocak ve Değirmenlerinde Çalışanlarda Silikoz Sıklığı ve İş Koşullarının Silikoz Oluşumuna Etkisinin 5 Yıl Önceki Durumla Karşılaştırılması, Planlama ve İş Sağlığı Durum Saptama Projesi

Başlangıç Tarihi: 01.10.2010

Amacı: Pilot bölge olarak belirlenen bölgede 5 yıl önceki çalışma ortamı ve silikoz sıklığındaki değişimi karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Hedefleri:

  • Risk Değerlendirme formunun hazırlanması,
  • İşyerlerinde gravimetrik yöntemle toz ölçümlerinin yapılması,
  • Periyodik muayeneleri yapılmamış olan işçilerin Akciğer radyografilerinin çekilerek ILO 2000 Sınıflamasına göre okunması,
  • Sonuçların istatistiksel olarak değerlendirilmesi,
  • Rapor yazımı,
  • Eğitim materyalinin hazırlanması ve eğitimin planlanarak uygulanması.

Projenin Tarafları: 

  • Dokuz Eylül Üniversitesi