T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Ulusal Projeler 05
Projenin Adı: Benzin İstasyonlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının Araştırılması Projesi

Başlangıç Tarihi: 2010

Amacı:

  • Ankara ili sınırları içindeki 10 benzin istasyonunda çalışanların maruz kaldıkları risk faktörlerinin yapılacak kişisel ölçümler ve ortam ölçümleri ile araştırılması, 
  • Belirlenen işyerlerinde çalışanlarının sağlık taramalarının yapılması, 
  • Yapılan ölçümler ve sağlık taramalarının sonuçlarına göre işyerlerinde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi.

Hedefleri:

  • İş Sağlığı ve güvenliği literatüründe çok fazla verinin bulunmadığı bu sektörle ilgili veri elde edilmesi,
  • Sektörle ilgili rehber kitapçık hazırlanması.

Projeyi Yürüten Birim:

  • Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı