T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Ulusal Projeler 07
Projenin Adı: Sağlık Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Araştırılması İle Psikososyal Risklerin Değerlendirilmesi Projesi

Başlangıç Tarihi: 01.05.2010

Amacı: Sağlık sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması ve psikososyal risklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri:

  • Sağlık sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması,
  • Belirlenen risk etmenleri ile ilgili gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması,
  • Çalışanların çalışma ortamlarında maruz kaldığı psikososyal risk etmenlerinin belirlenmesi,
  • Sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, çalışma ve meslek öyküleri ile fiziksel ve psiko-sosyal sağlık durumlarını saptamak amacıyla hazırlanan anket formlarının uygulanması,
  • Elde edilen verilerin istatistiksel analizinin yapılması,
  • Proje raporunun hazırlanarak yayınlanması ve ilgili taraflara sunulması,
  • Çalışanlar ve yöneticilerine yönelik olarak konu ile ilgili eğitim planlanması ve uygulanması.

Projenin Tarafları:

  • Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi