…
…
19 Aralık 2018, Çarşamba

İSGLİG Projesi Kapsamında Eğitimler Tamamlandı.


24 Ocak 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren; İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik gereği iş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarların ölçüm sonuçlarının güvenilir olduğunu kanıtlamak yani laboratuvarlara arası karşılaştırma ya da yeterlilik testlerine (LAK/YT) girerek olumlu sonuç elde etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri (LAK) ve yeterlilik testleri (YT) laboratuvarların yaptıkları ölçüm, test ve analizlerin kalitesinin sağlanmasında önemli bir araçtır ve laboratuvarın yaptığı ölçümün sonucunu yani performansını diğer laboratuvarlar ile karşılaştırmasına ve ölçüm sonucu iyi değilse iyileştirme çalışmaları yaparak performansını geliştirme olanağı sağlar. Bu testlerin tarafsız üçüncü kişilerle özellikle yetkilendiren kurumlarca yapılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilen iş hijyeni laboratuvarlarının yaptıkları ölçüm, test ve analizlerinin doğruluğunun teyit edilmesi amacı ile LAK ve YT düzenlenme çalışmaları kapsamında sağlanması zorunlu TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyleri İçin Genel Şartlar eğitimi laboratuvar yetkilendirme, iş hijyeni ve bölge laboratuvar personellerinden 30 kişinin katılımı ile Ankara’daBağlantı gerçekleştirildi.

Bu eğitim kapsamında LAK/YT düzenleyebilmek için gerekli şartlar, yapılması gereken çalışmalar konularında bilgiler alındı. Enstitü Başkanı Erol Tekçe ve Başkan Yardımcısı Uğur Öztürk’ün de katılım sağladığı  eğitimin faydaları eğitim sonunda yapılacaklar oturumunda;  eğitimler neticesinde yakın zamanda kurum olarak LAK ve YT düzenleme hususunda gerekli çalışmaların başlatılması kararı alındı.