…
…
…
…
…
19 Aralık 2018, Çarşamba

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi


İşyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren işyerlerinde; çalışanların yaptıkları işlerden dolayı toz maruziyetinin olabileceği işyerlerinde uygulanacak usul ve esasları belirleyen Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu, 2018 yılındaki ilk toplantısını 29.08.2018 tarihinde Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilmişti.

19 Aralık 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen Tozla Mücadele Toplantısı İş Sağlığı ve Güvenliği  Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Eti Maden İşletmeleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri, TÜRK-İŞ, TİSK, ÇEİS, İNTES, İMUD, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, HİSAM, Orman Genel Müdürlüğü, MTA gibi kurumların temsilcileri katıldı.

Yapılan sunumların ardından  Genel Müdür Yardımcısı YILDIZ  tarafından Komisyon üyelerine söz verilip çalışmaları hakkında bilgi alınarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı’nın 3.1 maddesi gereği Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin revize edilmesi amacıyla çalışma grubu oluşturulmasına ve  Yönetmelik Taslağı’nın  bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine, 6.3 maddesi ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce oluşturulacak çalışma grubu tarafından rapor hazırlanmasına karar verildi.