…
25 Haziran 2019, Salı

"Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS)" Çalıştayı


Taş Kömürü ve Linyit Madenciliği sektöründe pilot olarak yürütülen "Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS)" projesi, Meslek Hastalıkları tanı, tespit, bildirim ve izleminde yaşanan sorunlar göz önüne alınarak "Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı (2017-2021)" faaliyetleri ile uyum içerisinde hazırlanan, pnömokonyozların tanı, tespit, bildirim ve izlemine yönelik iyileştirmelerin sağlanmasını amaçlayan bir iş sağlığı ve meslek hastalıkları projesidir.

UPTATBİS projesi, pnömokonyoz ile ilgili veri setlerinin hazırlanması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine (İBYS) entegre edilmesi, pnömokonyoz konusunda bilgi, eğitim ve farkındalığın arttırılması ve pnömokonyoz ile ilgili iş sağlığı mevzuatında değişiklik yapılmasını içeren üç alt projeden oluşmaktadır.

Bu kapsamda Bakanlığımız Reşat Moralı Toplantı Salonunda 25 Haziran 2019 Salı günü açılış konuşmalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat YENİDÜNYA’nın gerçekleştirdiği "Pnömokonyoz Veri Setleri Taslakları Oluşturulması Çalıştayı",Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Üniversite Tıp Fakülteleri, iş sağlığı ile ilgili Dernek temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Dr. Bülent GEDİKLİ tarafından gerçekleştirilen Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi (UPTATBİS) Projesi sunumunu takiben Enstitü Başkan Yardımcısı Uğur ÖZTÜRK ve Dr. Bülent GEDİKLİ’nin koordinasyonunda pnömokonyoz veri setleri taslakları oluşturulması çalışmaları tamamlandı.

Çalıştay, meslek hastalıkları özelinde pnömokonyozların tanı, tespit, kayıt, bildirim ve izlemesi alanındaki hedeflere katkı sağlaması böylece çalışanların pnömokonyoza yakalanmasının engellenmesi, pnömokonyoz hastalığına tutulan çalışanların erken dönemde saptanmak suretiyle hastalığın ilerlemesinin önlenmesi hedeflerine katkı sağlayacaktır.