…
…
23 Ekim 2019, Çarşamba İzmir, Türkiye

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Karar Toplantısı


Valiliğimiz bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunun 2019 yılının ilk toplantısı Vali Yardımcısı Erhan GÜNAY Başkanlığında; İl Müdürlüğümüzde gerçekleşmiş olup toplantıya İl Müdürü Nesim TANĞLAY, İl Müdür Yardımcısı Nadir MAŞALACI, Şube Müdür Vekili Funda KIZILAY, Komisyonun İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri ile Ulaştırma ve Altyapı İzmir 3. Bölge Müdürlüğünü temsilen teknik personel üyeleri, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Engelli Konfederasyonunu temsilen sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Toplantıda 2019/1 sayılı Genelge kapsamında yapılan Komisyon denetimlerine ilişkin kararlar alınmış, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya açık hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere ait mahallerde erişilebilirlik ile ilgili tespitlerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için gerekli yazışmaların Komisyon Sekretaryasınca yapılmasına, daha önce denetlenen mahallerden erişilebilirlikle ilgili eksikliklerini tamamlayanlara Valiliğimizce Erişilebilirlik Belgesi verilmesine karar verilmiştir.