…
25 Kasım 2019, Pazartesi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Kadının toplum içindeki yeri, gelişmişliğin ve medeniyetin göstergelerinden biridir.
Bizim kadınlarımız ise, dünyanın en fedakar ve kahraman kadınlarıdır.
Bazen Hatice Alime Hüma Hatun olup Fatih'ler yetiştirir, bazen Halime Çavuş olup Gazi olur, yeri gelir Şerife Bacı olur, vatanını evladının önüne koyar, bu yolda kendisi de şehadete yürür, tarihimizin en karanlık gecesi olan 15 Temmuz'da Ayşe Aykaç olur, hainlerin karşısına bu defa yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır.
Bununla beraber; maalesef  kadına yönelik şiddeti, dünyanın her tarafında halen görmeye devam ediyor. Tarih boyunca var olan bu sorun, günümüzde büyük tepkilere sebep olmakla birlikte, ne yazık ki insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam etmektedir.
Bizim medeniyetimizde kadın her zaman muhterem ve onurlu bir yere sahiptir. Kadına yönelik şiddetin bizim medeniyetimizde hiçbir gerekçesi ve yeri olamaz. Bu tür menfur olayları, insanlığa ihanet olarak görüyoruz.
Kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri diğer paydaş kurumlar ile birlikte alıyor, “sıfır tolerans” ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu çerçevede, yürüttüğümüz çalışmaları daha etkin ve sonuç alıcı bir seviyeye taşımak üzere Bakanlığımızca hazırlanan  “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı”mızı, 25 Kasım 2019 itibariyle kamuoyumuzla paylaşılacak. Kamu, sivil toplum, sosyal taraflar, özel sektör ve medya katkısı ve işbirliğini içeren söz konusu Acil Eylem Planımızla sorunun çözümü konusunda önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, nihai çözüm için; toplumun farkındalığının artması, sevgi ve merhamet duygularının güçlenmesini önemli görüyoruz. Diğer taraftan, uzlaşı kültürünün geliştirilmesinin de önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bu vesile ile "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" diyerek özveri ile çalışan tüm kuruluş müdürlerimize, kuruluşlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, bu ülke için çalışan büyük bir aileyiz.

Bu duygu ve temennilerle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün; Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye için dayanışma vesilesi olmasını diliyorum.