…
…
…
…
…
11 Aralık 2019, Çarşamba Kastamonu AÇSH İl Müdürlüğü

Bakan Yardımcımız Ayşe Ergezen İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti


Kastamonulu 3 binden fazla kadının 10 Aralık 1919 tarihinde, Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde bir araya gelerek işgalci kuvvetler aleyhine düzenlediği, ilk Türk kadın mitinginin 100’üncü yıldönümü için hazırlanan etkinlikler kapsamında İlimize teşrif eden Bakan Yardımcımız Ayşe Ergezen beraberinde Milletvekili Metin Çelik ve eşi Birgül Çelik ile birlikte İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Bakan Yardımcımız Ergezen; Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ve kuruluş müdürlerimiz tarafından kapıda karşılandı.

İl Müdürümüz Abdullah Savaş tarafından İlimizde Bakanlığımız görev alanına giren “Çocuk Hizmetleri ve Kadın Hizmetleri” ile ilgili yapılan çalışmalarımız ve verilen hizmetlerimiz hakkında bilgi sunuldu.

Savaş; “Kastamonu’muzda ev tipi kuruluşlarımızda çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Sadece koruma ve bakım altında olan çocuklarımıza değil, tüm çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştiriyoruz. Çocuk kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın iyi eğitim almaları, okul başarılarının arttırılması ve geleceğe hazırlanmalarına yoğun gayret gösteriyoruz. Tecrübe aktarımı ile çocuklarımızın hayata hazırlanması amacıyla Rol Model ve Nesiller Buluşuyor çalışmalarını yürütüyoruz. İl Müftülüğümüz ile iş birliği yaparak çocuklarımızın milli ve manevi değerleri kazanmaları amacıyla Değerler Eğitimi veriyoruz. Gençlerimizi kuruluşlarımızdan ayrıldıktan sonra 1 yıl süre ile izliyor ve topluma uyum sağlama konusunda rehberlik yapıyoruz. İstihdam sürecinde gençlerimize İş Hayatına Uyum Seminerleri veriyoruz.  Kurum bakımından ayrılan gençlerimizden ihtiyacı olanların, bir işte istihdam edilene kadar, barınma ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir çocuğun en ideal büyüme ortamının kendi ailesinin yanında büyümek olduğunun bilincinde olarak, korunma ihtiyacı olan çocuklarımızı kurum bakımına almak yerine aile odaklı hizmet modellerinden (Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, Evlat Edindirme ve Koruyucu Aile) yararlandırmaya çalışıyoruz.  09 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuk sayımız 362 Çocuk, 346 ailedir. 2011 yılından, 09 Aralık 2019 tarihine kadar bu çocuklarımız için tahsis edilen sosyal ekonomik destek miktarı toplamı 19.454.282,37 TL olarak gerçekleşmiştir. Ailesi yanında desteklenmesi mümkün olamayan çocuklarımızı kuruluş bakımı yerine öncelikle yine bir “aile ortamında” geleceğe hazırlıyoruz. Evlat edindirme kapsamında, 2017 yılında 2 çocuğumuzu bir aileye kavuşturmuşken, 2018 yılında 6 çocuğumuzu bir aileye kavuşturduk. Koruyucu aile çalışmalarına hız verdik. 2016 yılında koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayımız 30 iken, 2017 yılında 39’a, Aralık 2019 tarihi itibariyle ise 48 çocuğa ulaşmış olup, 2 çocuğumuz uyum sürecinde bulunmaktadır. Kasım 2019 koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklara yapılan harcama 80.685,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Kurum bakımında bulunan çocuklarımızın aileleri yanına döndürülmeleri konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, Evlat Edindirme ve Koruyucu Aile konularında sağladığımız başarılar, aile yanına döndürdüğümüz çocuk sayısının artmasını sağlamaktadır. 0 - 6 yaş grubunda ki çocukların aile yanına döndürülmesi yönünde ki gayretlerimiz çok daha yoğun şekilde devam etmektedir.  Şubat 2017’ de, Çocuk Evleri Sitemizde kalan 0 – 6 yaş çocuk sayısı 34 iken, bir taraftan da sürekli çocuk gelmesine rağmen, Mayıs 2018’ de 9’a kadar düşürmeyi başardık. Çocuklarımızı her türlü risklere karşı korunmak amacıyla, koruyucu ve önleyici hizmetleri günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak geliştiriyoruz. Bilindiği gibi, Çocukların dijital oyunlar ve sosyal medya yoluyla karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla bakanlığımızca, “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyasını başlatıldı. Kampanya ile çocuklarımızın akranlarıyla birlikte güvenli dış ortamlarda (sokak, park, bahçe, oyun alanları vb.) Sosyalleşmeleri, oyun oynamaları, geleneksel oyunları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Kampanya kapsamında farkındalık çalışmaları yapılması, geleneksel oyunların çocuklar tarafından öğrenilmesi, farklı etkinliklerle çocukların akranlarıyla bir araya gelmesinin sağlanması, ebeveynler ve çocuklara yönelik dış ortamlarda etkinlikler düzenlenmesi, eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlenmesi gibi birçok etkinliğin yapılmasını hedefleniyor. Kastamonu’ muzda da kampanya ile ilgili faaliyetleri başlattık, kampanya kapsamında birçok etkinlik yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 13 Eylül 2018 tarihinde Samsun ilinde yapılan toplantıya katılım sağlayarak, 24 Eylül 2018 tarihinde yapılan Okul Destek Açılış toplantısında (6, 7 ve 8’ inci sınıflara devam eden) Sosyo Ekonomik Destek sağladığımız 35 çocuğumuza proje kapsamında hizmet vermeye başladık. 05 Ekim 2018 tarihi itibariyle de bu çocukların sınıf aralığı genişletilerek 5’ inci Sınıf çocuklarımızın da projeye dahil edilmesi ile hizmet verdiğimiz çocuk sayısı 59’a ulaşmıştır. Kastamonu’muzda İl Müdürlüğümüze bağlı 8 (sekiz) tane 25-66 aylık çocuk Gündüz Bakımevi, 1 (bir) tane 0 - 66 aylık çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi, 1 (bir) Çocuk Kulübü 6-14 yaş, 1 (bir) tane Kamuya ait 25-66 aylık çocuk Gündüz Bakımevi olmak üzere toplam 11 (onbir) Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulübü bulunmakta olup, İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından denetlenmekte ve mevzuata uygun hizmet vermeleri sağlanmaktadır. Dezavantajlı çocukların erken çocukluk dönemi eğitimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz bakım hizmeti sağlandı. Kastamonu’ muzda Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi bünyesinde 15 çocuğa ücretsiz bakılmaktadır. Kreşlere devam eden çocuklarımızın taşıma faaliyetlerini daha güvenilir hale getirmek için servis denetimleri komisyon tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Kadın Hizmetleri kapsamında ise; Ülkemizde kadınların eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; TÜİK verilerine göre 2018 yılında kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmekte olup okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %15,9, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %42,6 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %72,7 olmuştur.

İşgücü 2018 yılı Ekim döneminde 2017 yılının Ekim dönemine göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.2018 yılı Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde istihdam edilen kadın sayısı 9 milyon 121 bini bulurken, Kadın istihdam oranı, yüzde 29.7’ye yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Eylül döneminde, 2017 yılının Eylül dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 47,8 olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Aralık döneminde 2017 yılı Aralık dönemine göre 633 bin kişi azalarak 27 milyon 655 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık azalış ile %45,4 olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),verilerine göre; Türkiye genelinde (15+ yaş), işsiz sayısı 2018 yılı Ağustos döneminde 2017 yılının Ağustos dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti. Kastamonu’nun bölgesel işgücü göstergeleri incelendiğinde 2017 verilerine göre en düşük işsizlik oranı olan 2'nci İl, en yüksek işgücüne katılım oranı olan 3'üncü İl ve en yüksek istihdam oranı olan 1'nci İl olduğu 2017'de Türkiye'nin işsizlik ortalaması 10.9 iken, Kastamonu'da bu oranın 4.6 olarak ölçüldüğü görülmektedir. Ülkemizde kadınların çalışma hayatındaki durumu incelendiğinde TÜİK verilerine göre (15+ yaş), 2005 yılında ülkemizde istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken, 2017 yılı itibariyle bu rakamın 8 milyon 729 bine çıktığını görmekteyiz. Buradaki artış tam olarak 3 milyon 621 bin olup, oransal olarak bakıldığında yaklaşık %71’e tekabül etmektedir. Kadın istihdam oranı ise söz konusu dönem için %20,7’den %28,9’a yükselmiştir. Kadınların işgücüne katılım oranlarında da önemli ilerlemeler mevcuttur. 2005 yılında %23,3 olan kadınların işgücüne katılma oranı, 2017 yılı verilerine göre 10,3 puanlık bir artışla %33,6’e yükselmiştir. Kastamonu'muzun da içinde bulunduğu TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) İstatistiki Bölge Düzeyinde 2017 yılı rakamlarına göre, kadınların işgücüne katılma oranı %43,5, istihdam oranı %40,9 ve işsizlik oranı %5,9 olmuştur. 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü madde doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk Vatandaşı olması durumunda anneye verilmekte, başvurular ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise ilgili kurumlarına yapılmaktadır. 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödenen Doğum Yardımı kapsamında Kastamonu’ muz da, 2015 yılında 1.908 anneye 785.684,43 TL, 2016 yılında 3.381 anneye 1.391.064,06 TL, 2017 yılında 3.205 anneye 1.313.683 TL, 2018 yılında Kasım ayı itibari ile 2.819, 2019 Ocak - Aralık ayı arası 2828 anne başvuru yapmıştır. Bu güne kadar başvuru yapan anneye toplamda 1.185.392,16 TL yardım yapılmıştır. Kastamonu’ muzda 40 kapasiteli bir kadın konukevimiz bulunmaktadır. 2017 yılında toplam 219 kadın konukevimizden yaralanmıştır. 2017 yılı içerisinde, kadın konukevimizde kalan kadınların 122’si barınma nedeni ile kalmış, 97’ si ise şiddet nedeni ile kalmıştır. Ayrıca, kadınların yanında kalan çocuk sayısı 133 olup, kalan yabancı kadın sayısı 21’dir.  2018 yılı şiddetle gelen kadın sayısı 165, barınma nedeni ile gelen kadın sayısı 112, 2018 yılı yabancı kadın sayısı 14, 2018 yılı toplam 277 kadın ve 225 çocuk kalmıştır. 2019 yılı Aralık ayı itibariyle şiddet nedeniyle gelen kadın sayısı 56 ve beraberindeki çocuk sayısı 46, barınma nedeniyle gelen kadın sayısı 87 ve beraberindeki çocuk sayısı 60, yabancı kadın sayısı 9 ve  beraberindeki çocuk sayısı 13’dür. 2019 Yılı Ocak – Aralık tarihleri arasında toplam Kastamonu Kadın Konukevi’nden 152 Kadın ve beraberinde 119 çocuk yararlandırılmıştır. Aynı dönemde, Kadın Konukevi’nden hizmet alan kadınlardan toplam 22 kadın işe başvurmuş 5 kadın yerleştirilmiştir. Ayrıca; “İşte Anne Projesi” kapsamında 6 Kadın işe yerleştirilmek üzere İŞKUR’a teklif edilmiştir, 3 kadın işe yerleştirilmiştir. ŞÖNİM hizmetleri kapsamında 2016 yılı içerisinde 372 şiddet mağduru kadın ve 30 şiddet mağduru erkeğe, 2017 yılı içerisinde 371 şiddet mağduru kadın ve 34 şiddet mağduru erkeğe, 2018 yılı 617 şiddet mağduru Kadın ve 30 şiddet mağduru erkeğe 6284, 2019 yılı Aralık ayına kadar geçen sürede 302 şiddet mağduru kadına 6284 Sayılı Kanun Kapsamında verilen Koruyucu Önleyici Tedbirlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Bakanlığımızın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında 2018 yılı Ocak ayında İlimiz bünyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına, Şubat ayında İŞKUR çalışanlarına, Mart ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü çalışanlarına, Mayıs ayında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarına, Haziran ayında İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarına, Temmuz ayında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına, Eylül ayında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışanlarına, Ekim ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanlarına, Kasım ayında AFAD çalışanlarına, Aralık ayında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında toplam 169 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca 2018 yılında Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele kapsamında İlimiz Jandarma Bölge Komutanlığında yaklaşık 2000 kişiye eğitim verilmiştir. 2019 Yılı Kasım ayı itibariyle Bedelli Askerlik kapsamında Jandarma Bölge komutanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yaklaşık 7464 kişiye eğitim verilmiştir.  Bakanlığımızın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Şubat ayında Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu personellerine, Mart ayında Kastamonu Belediyesi ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü çalışanlarına, Nisan ayında Kastamonu Defterdarlığı çalışanlarına Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Haziran ayında kadınlara yönelik Finansal Okuryazarlık konularında toplam 239 kişiye eğitim verilmiştir.  adına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu olarak 07.04.2017, 12.12.2017, 08.05.2018, 22.05.2018 (Olağanüstü) ve 28.12.2018 tarihlerinde toplanılmış olup, 2019 yılı içerinde  9 Ağustos 2019 ve 9 Eylül 2019  tarihlerinde  iki kez toplanılmıştır.” bilgilerini paylaştı.