…
03 Aralık 2019, Salı

İl Müdürümüz Abdullah Savaş’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engelli kardeşlerimize ve ailelerine bütüncül bir bakış açısı ile hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak engelli kardeşlerimizin; ayrımcılığa maruz kalmadan, fırsat eşitliğinden yararlanan, eğitim ve istihdam imkanları ile üretken olabilen ve bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilen bireyler haline gelmelerini sağlamak için çalışıyoruz.

Kamuda engelli istihdam hakkı konusunda önemli bir adım atılarak yüzde 40 engel oranına sahip kardeşlerimize kamu ve özel sektörde kota kapsamında istihdam hakkı getirildi. Son 15 yılda engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamında yaklaşık 10 kat arttırıldı. Memur olarak istihdam edilen engelli sayısı 53 bin 964'e çıktı.

Engellilerin kamu yanında özel sektörde de istihdamı için tedbirler alındı. Son 15 yılda, ülkemiz genelinde İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 380 bin engelli işe yerleştirildi.

Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin kendi işlerini kurmaları için hibe desteği sunulmaktadır, uygulamanın başladığı 2014'ten bugüne kadar ülkemiz genelinde bin 326 engelli hibe desteğinden faydalanmıştır.

Çalışmalarımızda her zaman engelli birey ve ailesinin haklarını ön planda tutuyor, engelli bireyin kendi kendine yeterli hale gelmesini amaçlıyoruz.

03 Aralık 2019 tarihi itibariyle, Kastamonu’da denetimi tarafımızca sağlanan 3 Özel Engelli Bakım Merkezi bulunmaktadır.

Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Hizmet vermekte olan kapasitesi 100 kişi olan merkez, 73 engellimize yatılı bakım hizmeti verilmektedir.

Bedensel Engelli Bireylere Yönelik Hizmet vermeye başlayan 72 kapasiteli özel bakım merkezinde halihazırda 13 engellimize yatılı bakım hizmeti verilmektedir.

Ruhsal Engelli Bireylere Yönelik Hizmet vermekte olan 100 kapasiteli Merkez,

79 engellimize yatılı bakım hizmeti verilmektedir.

Alınan tedbirler sayesinde bakım hizmeti için sırada bekleyen hiçbir engellimiz kalmamıştır.

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyecek derecede ağır engeli bulunan kişilere bakım ve bakım destek hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

Kastamonu’ muzda,  engelli vatandaşımız evde bakım desteği 2015 yılında 32.228.985,83 TL, 2016 yılında 36.353.894,20 TL,  2017 yılında 40.192,783,75 TL, 2018 yılında 48.082.124,56 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Kasım ayında 3687 Engelli vatandaşımıza 5.089.047,59 TL ödenmiştir. Toplam 2019 yılında 52.342.192,82 TL evde bakım desteği sağlanmıştır. Son dönemde, evde bakım desteğinin artış gösterdiği görülüyor. Bunda bu güne kadar ki, çalışma sistemi olan başvuruya dayalı, talep odaklı çalışma sisteminin yanında, hane hane dolaşarak yapmaya başladığımız arz odaklı çalışma sisteminin etkisi olmuştur. Mümkün olan en hızlı şekilde tüm Kastamonu baştan sona, kapı kapı dolaşılarak, aileler yerinde değerlendirilerek, aile danışmanlığı yapılacak, gerekli yönlendirme ve destek sağlanacaktır. Bütün bu çalışmaların sonunda, dokunulmadık kimse kalmayacağı gibi, fetih olunduğundan bu tarafa yaklaşık 900 yıldır hiç işgal görmeyen ama konu vatan savunması olduğunda, her zaman en önde giden ve bütün savaşlarda en çok şehit veren illerden olan şehitler ve evliyalar şehri Kastamonu' muzda mağdur ve mahzun kimse kalmamasını hedefliyoruz.

2005 yılında engellilerin toplumsal hayata katılımı önündeki engelleri kaldırmak üzere, kamuya açık her türlü yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile binaların, engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Kurulan altyapıyı hayata geçirmek üzere “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” 2013 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu” oluşturulmuştur.

Kastamonu’muz da, 2014 yılından bu tarafa her yıl bir önceki yıldan daha fazla bina erişilebilirlik yönünden denetlenmiştir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için 15 Ocak - 20 Mart 2019 tarihleri arasında 209 Köy Konağında denetleme yapılmıştır.  

Ücretsiz Seyahat Hakkı 2014 yılı itibariyle başlatılan engelli ve yaşlı vatandaşlar ve refakatçilerine yönelik ücretsiz seyahat uygulaması tüm Türkiye’de hayata geçirilmiştir.

4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelikle engelli bireylere, yaşlı vatandaşlara ve ağır engelli bireylerin refakatçilerine şehirci toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı sağlanmıştır. Ayrıca, engelli bireyler ve ağır engelli bireylerin refakatçilerine şehirlerarası demir yolları ve denizyolları hizmetlerinden ücretsiz, yaşlı vatandaşlara ise %50 indirimli yararlanma hakkı getirilmiştir.

Ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ulaşım araçları ile özel deniz ulaşımı araçları işletmecilerine yapılacak gelir desteğine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Yönetmelik 6 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. 2015 yılı Nisan ayından itibaren ücretsiz seyahat taşımacılığı yapan özel şahıs ya da şirketlere ait araçlara Bakanlığımızca gelir desteği ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

Kastamonu' muzda, Merkez’ de 130 araç sahibine ayda 104.000 TL, Tosya’ da 6 araç sahibine ayda 4.800 TL, İnebolu’ da 3 araç sahiplerine ayda 2.400 TL ödeme olmak üzere ayda toplam 111.200 TL ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemeleri kesintisiz olarak her ay devam etmektedir.

Engelsiz bir Kastamonu, engelsiz bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.