Bilal ERDOĞAN
Engelli Evde Bakım Tüm İş ve İşlemleri

Engelli Kimlik Kartı İşlemleri

Engellilerin İşe Yerleştirilmesine Yönelik İşlemlerin Takibi

 

 

Bakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.