Hatice OFLAZ
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

Şönim İş ve İşlemleri

Kadın Konuk Evi ve ilk kabul İş ve İşlemleri

Alo 183 (Kadın)

Görev Alanları ile ilgili özel gün ve haftalar ile sosyal-kültürel faaliyetlerin takibi ve planlanması

Görev alanları ile ilgili SHM hizmetlerinin takibi ve sonlandırılması

Görev alanı ile ilgili İstatistiki bilgiler ve brifing raporları

Kendi alanı ile ilgili mahkeme takibi

Kadın Konukevi 6284 Sayılı Yasa ile ilgiliiş ve işlemleri

Kendi alanı ile ilgili tahakkuk evraklarını imzalama

Görev alanı ile ilgili evrak takibi ve yazışmalar

Kendi alanı ile ilgili BİMER/CİMER/AÇIKKAPI ve diğer müracaatların cevaplandırılması düzenlenen bilgi notlarının kontrolü

Alanları ile ilgili STK'lar

 

BBakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.