Hatice OFLAZ
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

Şönim İş ve İşlemleri

Kadın Konuk Evi ve ilk kabul İş ve İşlemleri

Alo 183 (Kadın)

 

Bakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.