Mehmet SÜTCÜ
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı İş ve İşlemleri

Özel Kreşler ve Kulüpler

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Danışmanlık Tedbirleri

 

Bakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.​