Mercan ÇELİKCİ
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

Çocuk İlk Kabul İş ve İşlemleri

Koruyucu Aile Birimi ve Evlat Edinme İş ve İşlemleri

Sosyal Ekonomik Destek (SED) Tüm İş ve İşlemleri

Çocuk Hakları İle İlgili İş ve İşlemler

Alo 183 (Çocuk)

2828 ve 5395 Sayılı ÇKK ile İlgili İş ve İşlemler

 

Bakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.​