Mercan ÇELİKCİ
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri

Özel Kreşler ve Kulüpler

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş ve işlemleri

Görev alanları ile ilgili özel gün ve haftalar ile ilgili sosyal-kültürel faaliyetlerin takibi ve planlanması

Görev Alanları ile ilgili SHM hizmetlerinin takibi ve sonlandırılması

Görev alanı ile ilgili İstatistiki bilgiler ve brifing raporları

Kendi alanaı ile ilgili mahkeme takibi

Kendi alanı ile ilgili evrak takibi ve yazışmalar

Kendi alanı ile ilgili BİMER/CİMER/AÇIKKAPI ve diğer müracaatların cevaplandırılması ve düzenlenen bilgi notlarının kontrolü

Alanları ile ilgili STK'lar

 

Bakanlık Makamının 23/04/2015 tarihli ve 31646 sayılı onayı ile uygulamaya konulan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesinin 7. ve 9. maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar.