…
05 Ağustos 2016, Cuma

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 5. Yönlendirme Komitesi toplantısı 3 Ağustos 2016 tarihinde Ankara'da yapıldı.


Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 5.Yönlendirme Komitesi Toplantısı 3 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.
 Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi 5.Yönlendirme Komitesi Toplantısı,  T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilmiş olup, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve yılsonuna kadar planlanan çalışmalar görüşülmüştür.  
 Toplantıya, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu,  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi temsilcilerinin yanı sıra Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi yüklenici konsorsiyum üyeleri ve uzmanlar katılım sağlamıştır.
 Toplantı, Sayın Ustaoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Ustaoğlu konuşmasında, projenin sonlarına yaklaştığımız günlerde Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Teknik Destek Bileşeni kapsamında sürdürülen çalışmalarda paydaş kurumların da desteği ile çok hızlı yol alındığını vurgulayarak ; Eğitici Eğitimlerinin ve İl Eylem Planları çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu, projenin Hibe bileşeninde ise tüm hibe projelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek paydaş kurumlara ve uzmanlara teşekkürlerini iletmiştir.
 Önümüzdeki aylar için planlanan çalışmalardan da kısaca söz ederek 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı’nın verimli ve faydalı olması dileklerini ileten Sayın Ustaoğlu, sözü Ocak – Temmuz 2016 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunu gerçekleştirmek üzere Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi ekip lideri Patricia Rosa Garcia’ya bırakmıştır.Proje teknik ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda uzmanlar kendi sorumluluk alanlarında bulunan faaliyetler bazında kaydedilen ilerlemeleri ve Ağustos – Aralık 2016 tarihleri arasında planlanan etkinlikleri detaylı olarak paylaşmıştır.  
 Yönlendirme Komitesi’nin son bölümünde ise projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmakta olan Çıkış Stratejisi doküman taslağı katılımcılar ile paylaşılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Dokümanın, ilgili kurumlardan gelecek öneriler doğrultusunda revize edilip son haline getirilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.