…
17 Kasım 2015, Salı

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Kapsamında Hollanda Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi.


Avrupa Birliği 2009 Yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında finanse edilen  ve Genel Müdürlüğümüzce yürütülen  “Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Teknik Yardım Projesi”nin   “AB üye ülkelerine ve Türkiye’de şiddet mağdurlarına hizmet sağlayan diğer illere çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi” faaliyeti kapsamında 3-6 Kasım 2015 tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.Çalışma ziyareti kapsamında; Bakanlığımız  Merkez ve Taşra teşkilatında görevli personel ile Aile İçi Şiddetle Mücadele projesi ekibinin de dahil olduğu 15 kişilik bir heyet ile Global Network of Women’s Shelters,  Connect and Act,  Vrouwen Opvang. tarafından gerçekleştirilen 3. Kadin Konukevleri Dünya Konferansı’na katılım sağlanmıştır.
Söz konusu toplantının faaliyetleri çerçevesinde Leiden kentinde bir konukevine çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş ve konukevi çalışanlarınca işleyişe dair bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
Konferans ile; Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadelede ortak akıl oluşturulması, koruma mekanizmasında mağdurlar açısından kilit konumda bulunan sığınma evlerinin mevcut durumunun, iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, gelecek perspektiflerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Konferansa tüm dünyadan kadın sığınma evleri temsilcileri,  kamu görevlileri ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.
Söz konusu Konferanstan elde edilen deneyimlerin yer aldığı rapor hazırlanarak , ileride gerçekleştirilecek çalışmalara katkı sağlanacaktır.