…
…
…
19 Mayıs 2020, Salı Ankara, Türkiye

“COVID-19’la Mücadelenin Ön Saflarında Kadınlar” başlıklı çevrim-içi toplantı düzenlendi.


BM Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka ve Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadının güçlendirilmesinden sorumlu kurumların temsilcilerinin katılımıyla “COVID-19’la Mücadelenin Ön Saflarında Kadınlar” başlıklı çevrim-içi toplantı düzenlendi.

19 Mayıs’ta Türkiye saatiyle 15:00 – 16:15 saatleri arasında BM Kadın Birimi (UN Women) İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka ve Batı Balkanlar ve Türkiye’de kadının güçlendirilmesinden sorumlu kurumların temsilcilerinin katılımıyla “COVID-19’la Mücadelenin Ön Saflarında Kadınlar” başlıklı çevrim-içi toplantı düzenlenmiştir.

BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi tarafından düzenlenen toplantıda kuruluşun İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka; açılış konuşmasında her krizin cinsiyet boyutunun bulunduğu ve bu salgında da durumun değişmediğini belirtmiş ve bu salgının kadın alanında küresel olarak sağlanan sınırlı gelişmeleri geriye çevirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

Toplantıya ülkemizi temsilen katılım sağlayan Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser USTAOĞLU; katılımcılarla Ülkemizin yürüttüğü başarılı COVID-19 mücadelesi ve salgının kadınlar üzerindeki etkisini azaltmak için alınan tedbirlere dair bilgileri, iyi uygulamaları ve geleceğe dair planlarımızı paylaşmış; Türkiye’de sosyal yardımlardan faydalananların büyük çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu belirtmiştir.

Toplantı BM Kadın Birimi Orta Asya ve Avrupa Bölgesel Direktörü Alia El-Yassir kolaylaştırıcılığında gerçekleşmiş; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan toplantıya katılım sağlayan diğer ülkeler olmuştur.

Toplantıda genel olarak; COVID-19 krizi sonucu Avrupa bölgesindeki ülkeler için yeni zorlukların ortaya çıkmasından bahisle, tüm kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak için temel öncelikler üzerinde anlaşabilmek için bölgesel ve küresel düzeydeki ortaklarla diyaloğun önemi vurgulanmıştır.
Katılımcılar; bugüne kadar alınan temel dersleri ve COVID-19 sonrası dönemde uzun vadeli cinsiyete duyarlı çözümler için neler yapılabileceğini tartışmışlardır. Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele etmek, salgının yaratabileceği ekonomik sorunların kadınlar üzerindeki etkilerini en aza indirmek, kadınların üzerindeki artan ev içi sorumlulukları ve bakım yükünü tanımak ve yeniden dağıtmak öncelikli alanlar olarak öne çıkmıştır.

Pekin +25 Gençlik Görev Gücü temsilcisi İlayda Eskitaşçıoğlu yaptığı konuşmada gençliğin her daim yardıma ve desteğe hazır olduğunu vurgulamıştır.

Bir buçuk saat süren toplantı; BM Kadın Birimi Orta Asya ve Avrupa Bölgesel Direktörü Alia El-Yassir tarafından katılımcılara teşekkür edilerek sonlandırılmıştır.