…
…
…
…
…
20 Ekim 2020, Salı Ankara, Türkiye

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.


Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlık çalışmaları devam eden Kadına Yönelik şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında 20 Ekim 2020 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Akademisyenler, Uluslararası kuruluşlar ve Sendika temsilcilerinden oluşan 150 kişinin katılımıyla hazırlık Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ülke politikalarının belirlendiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarının dördüncüsü için hazırlıklar katılımcı ve bütüncül bir anlayışla devam etmektedir.

2016-2020 döneminde uygulanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı”nın uygulama süresinin 2020 yılı sonunda dolması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 4. Ulusal Eylem Planı hazırlıklarına başlanmıştır. Bu kapsamda 20 Ekim 2020 Salı günü “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı” çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser USTAOĞLU çalıştayın açılış konuşmasında; kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile işbirliğinde ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmaları kısaca özetlemiş, küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelede planlanan tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapmıştır.
Ayrıca, çalıştayın; 2021-2025 döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarımıza yön verecek 4.ulusal eylem planının katılımcı bir anlayışla oluşturulmasına ve tüm taraflarca sahiplenmesine de çok önemli katkı sunacağını belirtmiştir.
Açılış konuşmasının ardından katılımcılar çalışma alanlarıyla ilgili olarak;

• Adalete Erişim ve Mevzuat Düzenlemeleri,
• Farkındalık Yaratma ve Zihniyet Dönüşümü,
• Koruyucu ve Önleyici Hizmetler,
• Koordinasyon ve Politika Geliştirme

konu başlıklarında eşzamanlı oturumlarda katkılarını sunmuşlardır. Günün sonunda oturum Moderatörleri tarafından oturumlarda öne çıkan tespit ve somut öneriler tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.

Çalıştay kapsamında elde edilen katkılar çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı hazırlıkları sürdürülecek olup, Ulusal Eylem Planının 2021 yılı başında yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.