Tarihçe
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar kurulunca 3/6/2011 tarihinde KHK/633 göre kurulmuş olup Cumhurbaşkanlığınca 9/7/2018 tarihinde KHK/703 göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birleştirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 İlde, İl Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.

Manisa ilinde de bu görevi Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak yürütmekteyiz.