Umutlar Çiçek Açsın
Manisa Valiliği tarafından 25 kurum ve sivil toplum kuruluşunun işbirliği ile 2012 yılında başlatılan Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz tarafından sekreteryası yürütülen proje çocuk suçluluğu, madde bağımlılığı ve şiddet konularında önleyici hizmetler ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarını öngören 187.000,00 TL bütçeli proje Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir.

Manisa ili merkezinde ve merkez mahallelerinde yaşayan Roman vatandaşı kadınlar için pozitif ayrımcılık uygulanarak mesleki alanda eğitimler verilmiş, ürünlerinin pazarlanması konusunda destek sağlanmıştır. Kadına karşı şiddetin engellenmesi için yerel kamuoyu spotları oluşturularak yerel TV’ler başta olmak üzere birçok ortamda yayımlanmıştır. Kadın sığınma evindeki kadınlar için hizmet kalitesi arttırılmış, beraberindeki çocuklar için daha sağlıklı psikolojik ortam oluşturularak sosyal ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. İl merkezinde madde bağımlılığı ve çocuk suçluluğu konusunda eğitim ve seminerler verilmiş, proje konularında tiyatro oyunları sergilenmiş, “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli kitap hazırlanmıştır. Ayrıca saha çalışmaları yapılmış ve stratejik plan oluşturulmuştur. Proje 13.02.2014 tarihinde sona ermiştir.