Tevfik KILINÇ
Tevfik KILINÇ
Şube Müdürü

İdari ve Mali Hizmetler Birimi
Bütçe, Tahakkuk, Taşınır
Genel Evrak ve Arşiv
İnşaat ve Emlak
Koruma ve Güvenlik
Sivil Savunma ve Seferberlik
Sosyal Hizmetler
Ulaştırma ve Araç Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği İş ve İşlemleri
Bilgi İşlem Birimi İş ve İşlemleri
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi İş ve İşlemleri
Alanları ile İlgili Protokol ve Cimer İş ve İşlemleri
İl İhale İş ve İşlemleri
İl İhale Yetkilisi
İzinli ve raporlu olduğu zaman yerine Şube Müdürü İbrahim GÜRGAH vekalet edecektir.