24 Aralık 2019, Salı

Nevşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Mülakat Sonuçları


Nevşehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Mülakat Sonuçları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımı gerçekleştirilmiş olup Asıl listeden mülakata çağrılan 4 aday arasından 1 Aday başarılı olmuştur.

SIRA

ADAY ADI SOYADI

BAŞARI DURUMU

1

Mehmet DEMİRSES

BAŞARILI

2

Etem KARAASLAN

BAŞARISIZ

3

Dilek TURAN

BAŞARISIZ

4

Mehmet KALIP

BAŞARISIZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.