T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
02 Ekim 2019, Çarşamba

Sözleşmeli Avukat Alımı Yerleştirme Sonucu ve İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU VE İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN DUYURU

Bakanlığımıza tahsis ve vizeli 80 adet sözleşmeli avukat pozisyonu için 11.03.2019 – 27.03.2019 tarihleri arasında sözlü sınav yapılmış, sınavı asil olarak kazanan adaylar 23/09/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda tercihlerini yapmışlardır.

Puan üstünlüğü ve tercihlere göre yapılan yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

İSTENİLEN BELGELER:
Atamaya esas istenilen belgelerin aşağıdaki adrese şahsen, APS veya kargo ile 14/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Posta ve kargo ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.

ADRES: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA


1) İmzalı Tercih Formu,
2) 1 adet kimlik fotokopisi,
3) Öğrenim belgesinin aslı ya da tasdikli sureti (şahsen teslim edecek adaylar için fotokopi nüsha ilgili görevli tarafından kontrol edilip “aslı gibidir” kaşesi basılarak paraflanacak, asıl nüsha adaya iade edilecektir.)(APS, kargo ile gönderecek adayların noter tasdikli suretini göndermesi gerekmektedir.),
4) Avukatlık Ruhsatı aslı ya da tasdikli sureti (şahsen teslim edecek adaylar için fotokopi nüsha ilgili görevli tarafından kontrol edilip “aslı gibidir” kaşesi basılarak paraflanacak, asıl nüsha adaya iade edilecektir.)(APS, kargo ile gönderecek adayların noter tasdikli suretini göndermesi gerekmektedir.),
5) 3 adet vesikalık fotoğraf,
6) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),
7) Adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),
8) Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu (Açmak için tıklayınız),
9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.) (Açmak için tıklayınız),
10) Mal bildirim formu (Form önlü arkalı doldurularak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) (Açmak için tıklayınız),
11) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için onaylı hizmet belgesi,
12) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Eksiksiz doldurulup 2 nüsha halinde çoğaltılıp, her birine vesikalık fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak tek sayfaya sığacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.) (Açmak için tıklayınız).