Yunus EFENDİOĞLU
Görev ve Yetkileri

        - Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi

        - Kadın Hizmetleri Birimi

        - Göç ve Afet Birimi

        - Proje Birimi