02 Ocak 2017, Pazartesi

Hizmet İci Eğitim Semineri Uzaktan Eğitim


Bakanlık Makamının 24.11.2015 tarih ve 13 sayılı oluru kapsamında yer alan “2016 yılı Yıllık Çalışma Programı”  ile Bakanlık Makamının 22.04.2016 tarih ve 760 sayılı oluru eki Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının eylemlerinin yer aldığı “Bakanlık Merkez Eylem Planı” ve yine Müsteşarlık Makamının 20.01.2016 tarih 6946 sayılı oluru eki “Bakanlık 2016 yılı Eğitim Planı” uyarınca Kurul ve Grup Başkanlıklarımızda görevli İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcıları için http://uzem.csgb.gov.tr/ web adresindeki Başkanlığımızın uzaktan eğitim modülü aracılığıyla 8-16 Aralık 2016 tarihleri arasında 894 İş Müfettişi ve Yardımcısının katılımı ile hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.

“Hizmet İçi Eğitim-1” adı ile açılan uzaktan eğitim modülünde; "4857 sayılı İş Kanununda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Esasları, Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa Sebepleri ve Sonuçları, Son Değişiklikler ile Kısmi Süreli İş Sözleşmesi,  Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Büroları, Hakediş İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve İstisna Kapsamında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Uygulamaları, İşyerlerinde İşin Durdurulması, İnşaat Vinçlerinde İSG Önlemleri, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünde Risk Temelli Denetim Yaklaşımı, Sağlığa Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü, Kimya Sektöründe Tehlike ve İşletile bilirlik (HAZOP)Analizi" konulu eğitimler yer almıştır.

Ayrıca, Grup Başkanlıklarında görevli 14 personele de “E-Yolluk Uygulamaları” konulu eğitim 14 Aralık 2016 tarihinde uzaktan eğitim modülünde yer alan sanal sınıf uygulaması ile canlı olarak anlatılmış, aynı personele ayrıca uzaktan eğitim ile “E-Yolluk Tanımlama” eğitimi verilmiştir.