…
11 Kasım 2019, Pazartesi Pursaklar/ANKARA

Taşınır Mal ve Kamu Zararı Eğitimi.


      Başkanlığımız tarafından taşınır mal mevzuatı ve uygulamaları ile kamu zararı alacaklarının takibi ve tahsiline ilişkin mevzuat ve uygulamaları hakkında eğitici eğitimi Ankara ilinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezinde 30 Ekim - 01 Kasım 2019 ve 04-06 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitime İl Müdürlüklerinden mali işlerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı, Taşınır Konsolide Yetkilisi ve Taşınır Kayıt Yetkilisi, merkez birimlerden de Taşınır Kayıt Yetkilisi ve kamu zararı işlemlerini yürüten personelin katılımıyla toplam 275 kişi katılmıştır.

      Eğitici eğitiminde ilgili mevzuattaki değişiklikler ve denetim raporlarında tespit edilen hususlarla ilgili bilgilendirilmeler yapılmış, uygulamalı olarak da katılımcılara anlatılmıştır. Ayrıca soru cevap kısımlarında da katılımcıların yaşadıkları sıkıntılar dinlenerek çözüm yolları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.