…
08 Haziran 2016, Çarşamba

Strateji Geliştirme Başkanlığı Hizmet İçi Eğitimleri Tamamlandı


Strateji Geliştirme Başkanlığımız tarafından her yıl Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında ödenek, satınalma, taşınır ve konsalide yetkililerine yönelik olarak düzenlenen eğitimler, 13 Nisan - 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında dört grup halinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Eğitimlere 1800 personel katılmış olup, katılımcılara; 2016 Bakanlık Bütçesi İle Ödenek Kullanımı ve Bütçe Cetvellerindeki İlgili Hükümler ve Uygulaması, Ek Ders ve Özel Hizmet Alımı Yetkilerinin Talep ve Kullanımı, Kesin Hesap, Kamu Zararı ve Kişi Borçları Uygulamalı Anlatımı, Bakanlığımızın 2016 yılı Yatırım Programı ve Uygulamaları Anlatımı, Satınalma, İhale İş ve İşlemleri, Taşınır Mal Yönetmenliğinin Anlatımı, Zimmet İşlemleri, Dayanıklı Taşınırların Bilgileri, Kayıttan Düşme İşlemleri, Taşınmaz Yönetmeliği ile Taşınmaz İş ve İşlemleri konularında eğitimler verildi.

Ayrıca, eğitimler boyunca uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.

Eğitimler; Başkanlığımız üst yöneticileri ve Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verildi.