Sosyal Yardım Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde verilir.
AİLE YARDIMLARI Barınma Yardımları Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
AİLE YARDIMLARI Yakacak Yardımları  İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir. Yılda bir kez kış dönemi öncesi
AİLE YARDIMLARI Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımlardır. Eşi vefat etmiş kadınlar Eşi vefat etmiş kadınlar TC Kimlik Kartı 325 TL İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir.
AİLE YARDIMLARI Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesi amacıyla yürütülür. Asker yakını Evli ise eşi, değil ise ailesi TC Kimlik Kartı 400 TL İki ayda bir PTT aracılığıyla ödenir (Askerlik süresi esnasında).
AİLE YARDIMLARI Öksüz ve Yetim Yardımı Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne ya da her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklar TC Kimlik Kartı 150 TL 2 ayda bir ödeme yapılır.
AİLE YARDIMLARI Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.  Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar TC Kimlik Kartı 150 TL 2 ayda bir ödeme yapılır.
AİLE YARDIMLARI Doğum Yardımı 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri TC Kimlik Kartı Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
Ödemeler bireysel bazda ve tek seferliktir.
AİLE YARDIMLARI Elektrik Tüketim Desteği (ETD) Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsamaktadır. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanmaktadır.
Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır. TC Kimlik Kartı
 Mesken Tipi Elektrik Faturası
 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı TL
Aylık PTT aracılığıyla ödenir.
EĞİTİM YARDIMLARI Eğitim Materyali Yardımı  İhtiyaç sahibi ailelere yapılan eğitim materyali yardımlarıdır. 18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler aileler TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim dönemi içinde SYD Vakıfları tarafından belirlenir.
EĞİTİM YARDIMLARI Şartlı Eğitim Yardımı Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan aileler TC Kimlik Kartı •İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL
•Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL
9 ay (2 ayda bir toplu)
EĞİTİM YARDIMLARI Öğle Yemeği Yardımı MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler TC Kimlik Kartı Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır. Her iki eğitim öğrenim döneminde her gün karşılanır ((Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Ücretsiz Ders Kitabı İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri TC Kimlik Kartı Ders kitabı olarak verilir. Öğrenim dönemleri öncesinde verilir (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri TC Kimlik Kartı SYD Vakfı tarafından ihale sonucu belirlenir. Yıllık ödeme yapılır (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler TC Kimlik Kartı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yıllık ödeme yapılır (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Yurt Yapımı Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır. SYD Vakıfları Muhtaç öğrenciler Mütevelli Heyeti Kararı
Proje Dokümanı
- Projeye göre hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenir.
SAĞLIK YARDIMLARI Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik)  Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.  18 yaş üstü aile bireyi 0-5 yaş arası çocuklar
Hamileler
TC Kimlik Kartı •Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 100 TL,
•Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL,
•Gebelik döneminde aylık 45 TL, çocuk için aylık 45 TL
12 ay (2 ayda bir toplu ödeme)
SAĞLIK YARDIMLARI Engelli İhtiyaç Yardımı Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür. 18 yaş üstü aile bireyi Engelli Vatandaşlar Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. İhtiyaca göre belirlenir.
SAĞLIK YARDIMLARI Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar Hane Bireyi Sosyal güvenceden yoksun aile bireyleri TC Kimlik Kartı Kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primi devlet tarafından ödenir. Kişi adına primi SGK'ya her ay devlet tarafından ödenir.
SAĞLIK YARDIMLARI Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı Ödemesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.  5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Katılım payı ödemesi yapanlar TC Kimlik Kartı Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve SYD Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadardır Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim 
SAĞLIK YARDIMLARI Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.  Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi Mütevvelli Heyeti tarafından onaylanan ve Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler Evrak talep edilmemektedir. 1.544,61 TL Aylık ödeme yapılır.
SAĞLIK YARDIMLARI Çoklu Doğum Yardımı Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 150 TL Aylık ödeme yapılır.
SAĞLIK YARDIMLARI Kronik Hastalığı Nedeniyle Cihaza Bağımlı Olan Hastalara Elektrik Fatura Bedeli ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olduğu tespit edilen, 2828 sayılı Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
Yardım programı üç bileşenden oluşmaktadır:
Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılacaktır.
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecektir.
Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenebilecektir.
Elektrik Tüketim Desteği aylık yapılır.
Birikmiş Elektrik Borcu Desteği tek seferlik yapılır.
SAĞLIK YARDIMLARI Sağlık Yardımları - Yeni başvuru alınmamaktadır. - - - -
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Aşevleri İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Tüm Aile TC Kimlik Kartı Sıcak yemek şeklinde verilir. Günlük
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Afet/Acil Durum Yardımları  Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Deprem, yangın, sel ve heyelan vb. durumlarda afetin ilk bir ayı için, muhtaçlık koşulu aranmaksızın, afetten etkilenen vatandaşların temel gereksinimleri karşılanır. TC Kimlik Kartı Afetin/Acil duruma göre oluşan ihtiyaçlar değerlendirilerek mütevelli heyeti tarafından belirlenir. İhtiyaç halinde ödenir.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Terör Zararı Yardımları Terör olaylarından etkilenen fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilerin acil  gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçları kapsamında yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar. TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir (Usul ve esaslara göre hane başı yapılan yardım tutarı aylık 1.200 TL' yi aşamaz). İhtiyaç halinde ödenir.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı SUY, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Başvurular SYDV' ler ve seçili il/ilçelerde kurulmuş olan Kızılay Hizmet Merkezleri aracılığıyla alınmaktadır. Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden ve muhtaçlık, hanede sosyal güvence olmaması ve demografik kriterlerden en az birine uyması şartlarını sağlayan 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeliler ve diğer tüm yabancılar faydalanabilmektedir. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) Hanedeki kişi başına 120 TL Aylık ödeme yapılır.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı Yabancılara yönelik ŞEY, AB tarafından finanse edilen ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türk Kızılayı, MEB ve ASPB arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Başvurular SYDV' ler ve seçili il/ilçelerde kurulmuş olan Kızılay Hizmet Merkezleri aracılığıyla alınmaktadır. Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, muhtaç, hanede sosyal güvence olmayan ve okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, MEB'de ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklar faydalanabilmektedir. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) 1. ile 8. Sınıf öğrencileri için; kız öğrencilere 40 TL, erkek öğrencilere 35 TL; 9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için; kız öğrencilere 60 TL, erkek öğrencilere 50 TL ödeme yapılmaktadır. Sömestr başlarında birer kere olmak üzere, çocuk başı 100’er TL ekstra ödeme yapılması planlanmaktadır.
9 ay (2 ayda bir toplu)
YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI Yaşlılık Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. 18 yaş üstü aile bireyi 65 yaş üstü vatandaşlar TC Kimlik Kartı 711,50 TL  Aylık ödeme yapılır.
YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI Engelli Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. 18 yaş üstü aile bireyi %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
•%40-%69 arası engelliler için 567,97 TL
•%70 ve üzeri engelliler için 851,95 TL
Aylık ödeme yapılır.
YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler) Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan kişilere yapılır. %40 ve üzerin engelli raporu olan vatandaşların, 18 yaş üstü aile bireyi Engelli yakınları Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
567,97 TL Aylık ödeme yapılır.
YAŞLI VE ENGELLİ YARDIMLARI Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. Mayıs 2011’e kadar 3 aylık sürede başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Silikozis nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybedenler Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
•Hafif Silikozis (%15-%34) hastaları için 1.227,25 TL
•Orta Silikozis (%35-%54) hastaları için 1.402,57 TL
•Ağır Silikozis (%55 ve üzeri) hastaları için 1.562,86 TL 
Aylık ödeme yapılır.