27 Aralık 2019, Cuma

Sürekli İşçi Alımı Kesin Listesi ve İşe Başlama Evrakları


ÖNEMLİ;

18-20 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavında başarılı olan adaylar tarafımızca 24.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz web adresinde ilanen duyurulmuştur.

24.12.2019-27.12.2019 tarihleri arasında yapılan itirazlar sınav komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve kesin liste belirlenmiştir. 

Aşağıda yayımlanan kesin listede ismi bulunan tüm adaylar (ASİL-YEDEK), 30.12.2019 tarihi (Pazartesi) saat 17.00'a kadar aşağıda belirtilen evrakları eksiksizce tamamlayarak İl Müdürlüğümüz Personel İşleri Birimine getirmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Ek'te yer alan "ATAMA BAŞVURU, TAAHHÜT VE BİLGİ FORMU" bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. 

İşçi Atama Dosyasında Bulunması İstenilen Belgeler

1- KPSS Sonuç Belgesi (sadece KPSS puanına göre yapılan alımlar için)

2- 1 adet kimlik fotokopisi,

3- Diploma fotokopisi ile E-Devlet Sisteminde mevcut ise E-devlet mezun belgesi (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi “aslı gibidir” onayı yapılacaktır.)

4- 3 adet vesikalık fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

6- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,

8- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu,

9- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)

10- Her aday için; sözlü sınav birleştirme listesinde isminin bulunduğu sayfanın onaylı sureti dosyaya eklenecektir.

11- Atama belgeleri, her bir aday için ayrı yarım kapak karton dosya içinde gönderilecektir.