…
19 Şubat 2019, Salı Ankara,Türkiye

ASDEP Personeli, 10 Bin Muhtarı Ziyaret Etti


Sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyacı olan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden, diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sürecin tüm aşamalarında ailelere rehberlik edilmesini sağlayan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) başarıyla sürdürülüyor.

ASDEP kapsamında bugüne kadar 1 milyon 179 bin 903 hane ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Selçuk; “Bu ziyaretlerle, vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve yönlendirme yaparak ‘arz odaklı bir hizmet anlayışıyla’ çalışıyoruz” dedi.  

II. 100 Günlük Eylem Planı kapsamında “Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) muhtarlar işbirliğinde yaygınlaştırılması” hedefinin olduğunu vurgulayan Selçuk; “ASDEP personelimiz aracılığıyla, 5 bin muhtar ziyareti hedefimizi aştık. Ülke genelinde toplam 9 bin 758 muhtar ile görüştük” dedi.

ASDEP personelinin, muhtarlara; Aile Sosyal Destek Programı hakkında bilgi verdiğini ifade eden Selçuk, muhtarlardan da kendi mahalleri hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti;

“Muhtarlara anketlerle sorular da yönelttik; “ASDEP programı ile ilgili bilgilerinin olup olmadığı”, “Mahallesinin en temel ihtiyacının ne olduğunu”, “Mahallesinde yaşana en önemli sorunun ne olduğunu”, “Çözüm önerilerini” ve “Bakanlığımızdan beklentilerini” sorduk. Böylece, her mahallenin sosyal hizmet bağlamında riskli bulunan sokaklarını, özellikle sosyal alanda bölgesel sorunların neler olduğunu tespit ediyoruz.  Aile ve vatandaşlarımızın sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak için belirlenmiş sokakların taranmasını amaçlıyoruz”

Bakanlığın hane ziyaretleri ile elde ettiği veriler doğrultusunda, mikro ve makro düzeyde, hızlı bir şekilde ihtiyaçları tespit ederek yerelde ve merkezde koruyucu ve önleyici kararlar almak gayretinde olduklarını belirten Bakan Selçuk; “Ailelerin ihtiyaçlarını belirleyerek doğru ve yerinde yönlendirmeler yapmak, sürdürülebilir  ve kalıcı çözümler bulmak ve sosyal politika uygulamalarının etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan tüm dezavantajlı vatandaşlara ulaşmak amacıyla oluşturulan ASDEP programı kapsamında; Aile ve Tüketici Bilimleri, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyoloji bölümlerinden mezun meslek elemanları hizmet veriyor.