…
…
…
…
…
…
…
…
…
03 Mayıs 2019, Cuma Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk, 7. Aile Şûrası’nın Kapanış Programına Katıldı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aileye değer, Türkiye’ye değer” ana temasıyla 7.’si düzenlenen Aile Şûrası’nın kapanış programına katıldı.

Şûra’nın İkinci Gününde 5 Komisyon Toplandı

Bilkent Otel’de gerçekleştirilen Şûranın ikinci gününde 5 komisyon başkanlığında 7 çalışma grubu oluşturuldu.  Kapanış programında komisyon başkanları Şûra sonuçlarını değerlendirdi.

7. Şûrada 7 Ayrı Çalışma Grubunda “Aile” Ele Alındı

Aile Birliğinin Korunması komisyonunda Aileye Yönelik Koruyucu ve Önleyici Hizmetler ile Aile Birliğini Tehdit Eden Unsurlar ve Güncel Riskler ele alındı. Komisyon çalışmalarında; aile eğitimleri, evlilik öncesi eğitimler, boşanma süreci danışmanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetlerde paydaşların rolü, aileleri tehdit eden sorunlar ve riskler, aileye yönelik idari kayıtlar ve sosyal araştırmalar, şehirleşme, göç ve bağımlılıkla mücadelede sosyal uyum konuları ele alındı. Komisyon Başkanı Emre Konuk, ailelere eğitim veren kişilerin nitelikli ve akredite edilmiş eğitimler almasının önemine dikkat çekti. Konuk, aile danışmanlığının yeri ve önemine değindi. Ayrıca, aile danışmanlığı ve terapisi konularındaki eğitimlere ilişkin düzenleme yapılması ve bu tür düzenlemelerde mekan standartlarından çok hizmet standartlarının belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Mevzuat çalışmalarında sahada çalışanların da görüşünün önem arz ettiğini belirtti.

Toplumda Çocuk Algısı ve Çocuğun Hayata Hazırlanması komisyonu da Fırsatlar ve Riskler Açısından Dijitalleşen Dünyada Çocuk ile Çocuk Bakım ve Koruma Hizmetleri olmak üzere 2 ana eksende ele alındı. Komisyon çalışmaları Ercüment Erbay ile Betül Ulukol başkanlığında gerçekleştirildi. Ercüment Erbay, önleyici hizmetlerin koordinasyonunun artırılması gerektiğini ifade ederek, mahremiyet eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Betül Ulukol da aile içi iletişimin önemine değinerek sosyal medya konusunda ailelerin dikkat etmeleri ve sosyal medya hesaplarının çocuklar için belli saatlerde kapatılması için kampanya başlatılması gerektiğini söyledi. “Çocuk dostu adalet sistemi önemli” diye konuşan Ulukol, “Suça itilen çocuklar aile yanına döndüğünde korunabilir bir noktada olmalı. Medyada çocuk temsili çocuğun yüksek yararı gözetilerek yapılmalı.” açıklamasını yaptı.

Kadın ve Aile komisyonu ise Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İş ve Aile Hayatının Uyumu ve Dengesi oturumlarında toplandı. Ailenin önemden bahseden Komisyon Başkanı Sezer Şener Komsuoğlu, büyük aile yapısını oluşturacak sosyal konutların oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kreş bakımının önemine değinen Komsuoğlu, bir sonraki Şûrada medyada babaya düşen rollerin gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi. Şiddete yönelik mücadele kapsamında Diyanet İşleri ile işbirliği yapılmasını söyleyen Komsuoğlu, “Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar faillerine ceza infaz kurumlarında rehabilitasyon çalışmaları yapılmalı. Kız ve erkek çocuklarının cinsel şiddete karşı korunması konusunda özellikle okullarda çocuk ve ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmaları yapılmalı. Çocuklara korunma konusu öğretilmeli.” dedi.

Aileye Yönelik Sosyo-Ekonomik Destek Mekanizmaları komisyonunda Sosyal Yardımların Niteliği ve Fonksiyonları ile Sosyal Yardım ve İstihdam Bağlantısı konuları görüşüldü. Komisyonda, aile, eğitim, sağlık, özel, proje ve istihdam yardımları ele alındı. Komisyon Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çalışabilir durumda olan 300 bin sosyal yardım faydalanıcısının İŞKUR’a yönlendirildiğini belirterek istihdamın önemine değindi. 2018 yılında sosyal yardımlara 43 milyar lira bütçe ayrıldığını anımsatan Güllüoğlu, bu yardımların büyük bir kısmının yaşlı ve engelliler için yapıldığını ifade etti.

Engellisi Yaşlısı ile Büyük Aile komisyonu çalışmalarını, engelli ve yaşlı olmak üzere iki eksen üzerinde gerçekleştirdi. Komisyon çalışmaları Emine Özmete ile Ayşe Canatan başkanlıklarında gerçekleştirildi. Yaşlı Komitesi oturumunu yöneten Emine Özmete, yaşlıya hizmetin aileye hizmet olduğunu belirterek, ailesi tarafından bakılan yaşlıların güçlendirilmesi gerektiğinden söz etti. Teknolojinin kuşaklararası dayanışmayı etkilediğini belirten Özmete, “Ailede teknolojiyi tehdit olmaktan çıkarmamız gerekmekte.” dedi. Aile medya kılavuzunun hazırlanarak tüm kurumlarla paylaşılması gerektiğini ifade eden Özmete, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde seferberlik başlatılması gerektiğini belirtti. Yaşlıların bilgilerini topluma aktarmak için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Özmete, “Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen “Yaşlı hakları Belgesi”nde ülkemiz öncelikli olmalı” diye konuştu. 

Engelli komitesi oturumunu yöneten Ayşe Canatan da, engellilikle ilgili verilerin düzenli olarak güncelliğinin sağlanarak; sosyal politikaların geliştirilmesinde verilerden yararlanılmasını önerdi. Ayrıca farklı istihdam modellerine vurgu yaparak, engellilere istihdam alanında sağlanması gereken kolaylıklardan bahsetti. Hastaneden şifahaneye yönelen bir klinik anlayışında tamamlayıcı tıp alanı olarak, engellilik bağlamında manevi destek ve rehabilitasyon sürecinde, müzik terapi ve benzeri alanların uygulanmasından söz etti. Engelli bireylere hizmet veren kamu görevlilerinin; engelliliğe ilişkin eğitimi ve kişilerin engel durumlarının getirdiği özel gereksinimlere duyarlı olmaları konusunun önemi üzerinde durdu. Engelli bireylerin eğitiminin öneminin vurgulanması ve bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Canatan, “Engelli öğrencilerin eğitimi ayda 8 saat özel eğitim ya da kaynaştırma eğitim müfredatıyla kısıtlı kalmamalı, aileleriyle birlikte sosyal etkinliklere dâhil edilmesi ve sosyal içermenin aileyle birlikte sağlanması teşvik edilmelidir” dedi.

Bakan Selçuk, Komisyon Başkanlarına Hatıra Plaketi Takdim Etti

Komisyon başkanları sunum sonrası plaketlerini Bakan Selçuk’un elinden aldı. Bakan Selçuk Şûranın kapanış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek “Önemli olan sonuç odaklı gidebilmek. Bu komisyonların, alt komisyonların bu anlamda daha faydalı olacağına inanıyorum. Sizlerle irtibata devam edeceğiz. STK’larımızla, akademisyenlerimizle. Şûramız hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

Şûra’ya 337 Kişi Katıldı

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, yazarlar, medya temsilcileri ve uzmanlar olmak üzere 337 kişinin katılım sağladığı Şûra ikinci gününde aile fotoğrafı çekimiyle sonlandı.

Bakan Selçuk, Fotoğraf Sergisini Gezdi

Bakan Selçuk “Çocuk Gözüyle Paylaşmak” adlı fotoğraf sergisi ile “Tarihi Gelin Damat Fotoğrafları” sergilerini de gezerek eserleri yakından inceledi.