…
10 Temmuz 2019, Çarşamba Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk: “Hiç Kimsenin Siyasi Görüşünden, Sendikasından Dolayı Bu Milleti Ayrıştırmaya, İşten Çıkarmaya Hakkı Yok”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Konfederasyonun ATO Congresium'da düzenlenen 14’üncü Olağan Genel Kuruluna katıldı.

"Çalışma Hakkının Elden Alındığı Bir Tutumla Karşı Karşıyayız"

Bakan Selçuk, "Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Anayasamız, kanunlarımız, Bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman sizin yanınızda." dedi.

Bazı belediyelerdeki işten çıkartmalara değinen Selçuk, "Maalesef bugün bazı belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçinin emeğini değersizleştiren, çalışma hakkının elden alındığı bir tutumla karşı karşıyayız. Seçim meydanlarında sözde hak, hukuk, adalet söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sendika değiştirme konusundaki baskılara karşı boyun eğilmemesi ve korkulmaması gerektiğini belirterek, "Nasıl ki 28 Şubat zulmünde, 27 Nisan e-muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Demokrasi mücadelesinde en önemli paydaşlarının sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizler, işçi ve işveren sendikalarımızla sosyal diyaloğu güçlendirerek, güçlü Türkiye yolunda güçlü bir çalışma hayatı inşa etmenin çabasındayız. Hak-İş, 22 üye sendikasıyla kadın, gençlik, engelliler, iş sağlığı ve güvenliği komiteleriyle hamdolsun bu çabanın tam ortasında yer alıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü projelerle, örnek sendikacılık anlayışıyla sosyal adaletin sağlanmasında rol model oldu. Bu görüşüyle sadece güçlü bir sendikal yapılanmanın tezahürü değil, demokrasimizin de gücü, insan hak ve özgürlüklerimizin de savunucusu oldunuz. 12 Eylül başta olmak üzere darbe girişimlerine, anti demokratik uygulamalara, vesayet rejimlerine karşı milletin sesiydiniz."

"Kalkınmayı, Toplumun Tüm Kesimleri İçin Ortak Değer Olarak Görüyoruz" 

Selçuk, salondakilere hitaben "15 Temmuz'un gerçek kahramanları sizlersiniz. Milli iradenin, özgürlüklerin karşısında hiçbir gücün karşı duramayacağını gösterdiniz." ifadelerini kullanarak, hain darbe girişimine karşı duran herkesi yürekten kutladı.

Anadolu'da çalışanların emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veren bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Biz üretim ile alın terini, sermaye ile emeği, kazanç ile hakkaniyeti birbirinden ayırmıyoruz. Kalkınmayı, toplumun tüm kesimleri için ortak bir değer olarak görüyoruz. Biliyorsunuz, batıda emek ve emeğin karşılığı konuları, ancak sanayi devrimi sonrası yaşanan çok acı tecrübelerle gündeme geldi. Yalnız 1,5 asırlık bir geçmişe sahip. Oysa Ahilik Teşkilatı, bin yıllık geçmişiyle dünyanın en gelişmiş örgütlenme modeli olarak medeniyetimizin gurur kaynağıdır."

 "İşçilerimizin Sendikalaşma Oranı Yüzde 14'e Yaklaştı"

Sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışmaları için temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Selçuk, "2010 ve 2012 yılında Anayasa ve kanunlarda değişiklik yaptık. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izleri sildik. 2002'den önce hiçbir iktidar buna cesaret edememişti. Hamdolsun tüm bu düzenlemeleri hayata geçirmek AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemine geçerek sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attık. 2013'te yüzde 9 düzeyinde olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, bu yılın ocak ayı itibarıyla yüzde 14'e yaklaştı. Bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtık.", dedi.

Mazeret, doğum gibi izinlerden, iş sağlığı ve güvenliğine, yer altında çalışanların haklarından, arabuluculuk müessesine kadar emekçilerimiz için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "40 yılı aşkın bir süredir ülkemizin gündemini meşgul eden en mühim meselelerden birisi olan kamuda taşerona kadro konusunu hamdolsun yine biz çözdük. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 1 Mayıs'ı, hükümetlerimiz döneminde 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak resmi tatil ilan ettik." dedi.