…
07 Mart 2019, Perşembe Ankara,Türkiye

Bakan Selçuk; "İş'te Anne"lere Verilen Günlük Ödeme Miktarını 80 Liraya Çıkardık”


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İş'te Anne Projesi kapsamında, 2018'de kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen miktarı 2019 yılı için 80 liraya çıkardık." dedi.

Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ailenin ve kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

"2005-2018 Yılları Arasında Kadın İstihdamı 3 Milyon 752 Bin Kişi Arttı"

Türkiye'de kadınların çalışma hayatındaki durumuna değinen Bakan Selçuk, TÜİK verilerine göre 2005'te istihdam edilen 5 milyon 108 bin kadın bulunurken 2018 Kasım itibarıyla bu rakamın 8 milyon 960 bine çıktığına işaret etti.

Kadınların, iş gücüne katılım oranlarında da önemli ilerlemeler olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, "2005-2018 yılları arasında kadın istihdamı 3 milyon 752 bin kişi arttı." dedi.

"Çocukların Okula Devam Etmesi Şartıyla İhtiyaç Sahibi Aileler Destekleniyor"

Türkiye'de son 17 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmeleri yakalamak, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmalarının sağlanması, bu hususun tüm ana plan ve politikalara yansıtılması amacıyla 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlanarak yürürlüğe konulduğunu hatırlattı.

Kadınların ve kız çocukların eğitime katılımı konusunda önemli çalışmalar olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, Bakanlığın Şartlı Eğitim Yardımlarıyla çocukların okula devam etmesi şartıyla ihtiyaç sahibi ailelerin desteklendiğini söyledi.

Bakanlığın şiddetle mücadelede yol haritası olan 2016-2020 yıllarını kapsayan "Kadına Şiddetle Mücadele üçüncü Ulusal Eylem Planı" kapsamında çalışmaların devam ettiğini dile getiren Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak önceliğimiz şiddet mağdurları ve çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici hizmetlerin etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile mağdurların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

"Şiddete sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde şiddetin önlenmesine, şiddet mağdurunun korunması ve güçlendirilmesine, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın koordinasyonunda her yıl bir defa toplanan Şiddet izleme Komitesi'nin, kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmaları, gelişmeleri değerlendirdiğini ve öneriler sunduğunu kaydetti.

"ŞÖNİM'lerin Bulunduğu İl Sayısını 79'a Çıkardık”

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevleriyle kurumsal hizmetlerin yürütüldüğünü anlatan Bakan Selçuk, "ŞÖNİM'lerin bulunduğu il sayısını 79'a çıkardık. Bu illerde bulunan ŞÖNİM'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bakanlığa bağlı 110 olmak üzere hizmet veren 144 kadın konukevinin nicelik ve nitelik olarak artırılması, yerel yönetimlerin kadın konukevleri açma yükümlülüklerini etkin biçimde hayata geçirmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadın konukevlerinin ihtisaslaştırılmasına yönelik çalışmaları yaygınlaştırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ankara'da bunun pilot uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar kadın konukevlerinin ihtisaslaştırma sürecini tamamlayacağız. Böylece kadın konukevlerinin niteliklerini artırmış ve kadınlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermiş olacağız.

Bu nedenle kadın konukevinde yeni bir hizmet standardı oluşturduk. Güvenlik riski bulunan, barınma ihtiyacı olan, tedbir kararı olan, ruh sağlığı sorunu olduğu gözlemlenen kadınlar ihtisaslaşmış kadın konukevlerine yerleştirilecekler. Her kadının özel durumuna ve ihtiyacına göre hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda personele eğitimlerimizi de verdik."

İş'te Anne Projesi'nde Anneye Destek

İŞKUR tarafından işgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların işgücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan "İş’te Anne Projesi" yürütüldüğünü belirten Bakan Selçuk, proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınların yararlandığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "Projeyle kadınlar, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanıyor, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına katılıyor. Proje kapsamında, 2018 yılında kurs ve programlara katılan kadınlara zorunlu giderlerin karşılanması amacıyla günlük verilen 70 lira ödeme miktarını 2019 yılı için 80 liraya çıkardık." diye konuştu.

"Yeni Hizmet Modelleri Geliştirme Çalışmalarımıza Devam Edilecek"

Bakan Selçuk, 2019 hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele olmak üzere üç temel eksende ülke düzeyinde ilgili taraflarla güçlü iş birliğinde hazırlanan eylem planları uygulanarak, kadınların hak ve fırsatlardan tam olarak yararlanması sağlanacak. 2016-2020 yıllarını kapsayan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı' ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunmasına yönelik kurumsal kapasite geliştirilerek, koordinasyon artırılacak ve yeni projeler hayata geçirilecek.

Kurumsal hizmet birimlerimizin daha etkin ve nitelikli hizmet sunumuna yönelik ihtisaslaşma çalışmaları ile şiddet mağduru kadın ve beraberindeki çocukların güçlenmeleri kapsamında yeni hizmet modelleri geliştirme çalışmalarımıza devam edilecek."