…
…
…
…
31 Ekim 2018, Çarşamba Ankara, Türkiye

Bakan Selçuk: "MYK, çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi"


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynakları yönetimine ve çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi." dedi.

Bakan Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 13. Genel Kurulu'nda, mesleki ve teknik eğitimin ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın hızlandırıcısı olduğunu söyledi.

Mesleki yeterliliğin, Türkiye için son dönemlerde en önemli adım ve konu başlıklarından bir tanesi olduğunu belirten Selçuk, gerekli eğitimler verilerek vatandaşların meslek sahibi olmalarını çok önemsediklerini kaydetti. Ülke kalkınmasında mesleki eğitimi önemli bir araca dönüştürebilmek için sistem içindeki mevcut sorunları çözümlemenin öncelikli amaçlarından biri olduğunu bildiren Bakan Selçuk, "Türkiye olarak bunu yapabilecek hem ekonomik imkana hem de insan kaynağı imkanına sahibiz." dedi. 

Selçuk, Türkiye'nin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması, dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olması ve Avrupa'nın en iyi üç ekonomisinden biri haline gelmesinin vatandaşların daha fazla iş gücüne katılımıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, "Hükümet olarak aldığımız tedbirler, oluşturduğumuz toplumsal farkındalık sayesinde iş sahasındaki hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. İzlediğimiz yöntemler sayesinde bugün vatandaşımızın eğitim ve istihdam süreçlerinde önemli başarılar elde ettik. Mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çok önemli faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"430 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı"

Ülke ekonomisi için birbiriyle uyumlu mesleki eğitim ve istihdam politikalarının uygulanmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Çalışma hayatının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan nitelikli iş gücünün aynı zamanda eğitim sistemimiz içinde yetiştirilmesi, küresel düzeyde ekonomimize de rekabet avantajı kazandıracak. Gelişmiş ülkelerde, ekonomide verimlilik için rekabet gücünün artırılmasına yönelik çözümler üretilmektedir. Standartlara ve akreditasyona dayalı kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin kurulup işletilmesi dünyadaki yaygın örneklerden biridir."

Bakan Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunun, uluslararası norm ve standartlara uygun akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına nitelikli eleman kazandıran bir kurum olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynakları yönetimine ve çalışma hayatına yeni bir bakış açısı getirdi. Kurum 12 yılda önemli çalışmalara imzasını attı. Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak için paydaşlarla birlikte bugüne kadar 792 ulusal meslek standardı, 467 ulusal yeterliliği yürürlüğe alındı. MYK tarafından, ölçme ve değerlendirme faaliyeti gösteren uluslararası akredite 179 sınav ve belgelendirme kuruluşu yetkilendirildi. Bu kuruluşlar 81 ilde MYK'nin denetimi ve gözetimi altında aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kuruşların yıllık sınav kapasitesi 3 milyon kişiye ulaştı. Bu kuruluşlarca yapılan sınavlarla bugüne kadar yaklaşık 430 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı." 

"Her sorunun üstesinden birlikte geleceğiz"

"Tehlikeli" sınıfta yer alan işlerde, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun iş sağlığı ve güvenliğine olumlu katkısı olacağına dikkati çeken Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile çalışanlara ve işverenlere ilave mali yük getirmediklerini, sağladıkları 250 milyon lira tutarındaki sınav ve belgelendirme desteğiyle mesleki yeterliliğe verdikleri önemi gösterdiklerini bildirdi. 

Bakan Selçuk, inşaat, enerji, otomotiv, madencilik gibi tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin yer aldığı sektörlerin yanında, vatandaşların büyük bir kısmının günlük hayatında hizmetlerinden istifa ettiği emlakçılık, ikinci el otomobil satıcılığı, servis şoförlüğü gibi işlerde de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdiklerini anlattı.  

Selçuk, çalışmaları MYK tarafından sürdürülen ve geçen yıl Avrupa Komisyonunca kabul edilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin, ülkenin eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminde reform yaratacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitimin vatandaşlara sosyal başarı ve mülkiyet duygusu kazandırmakta etkin rol oynadığını dile getiren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Kaliteli eğitim sunma, ekonomik faydanın çok ötesinde toplumsal faydalar da getirmektedir. Vatandaşlarımızın eğitim ve istihdamda karşılaştığı her sorunun üstesinden birlikte geleceğiz. Ömür Boyu Eğitim Merkezleri gibi her an çalışanımızın yanındayız ve onları destekliyor olacağız. Kim bu konuda adım atarsa hükümetimiz sonuna kadar maddi, manevi yanında olacaktır. Bir işte başarılı olmanın olmazsa olmaz yolu o iş için emek harcamaktır. Üretim yapan insan, her zaman ülkesinin kalkınmasına da destek olacak."

"Nitelikli iş gücü için iş birliğine devam edeceğiz"

MYK Başkanı Adem Ceylan da kamu ve sosyal taraflarının eşit sayıda temsilcilerinden oluşan MYK Genel Kurulunun birlikte karar alma ve yönetme anlayışının en somut örneği olduğunu söyledi.

Kurumun eğitim ve istihdam arasındaki bağını güçlendirmeyi ve çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikli iş gücünü oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Çalışma hayatında üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, iş kazalarının asgariye indirilmesi hususlarının nitelikli ve belgeli iş gücünün varlığına bağlı olduğu hususu bilinen bir gerçek. Nitelikli iş gücünün oluşturulması için gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekse sosyal taraflarla iş birliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azami hassasiyetle devam edeceğiz."

Genel Kurula Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.