…
12 Mart 2019, Salı Newyork,ABD

Bakan Selçuk, New York’ta 63. Kadının Statüsü Komisyonuna Katıldı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü oturumu kapsamında düzenlenen toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentine gitti.

Bakan Selçuk BM’de Konuştu, Özel Oturumun Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi

Bakan Selçuk, üç gün sürecek olan ABD temaslarının ilk gününde BM Türkiye Ofisi, KEFEK üyeleri ve GREVIO adayı gösterilen Aşkın Asan’ın katılımıyla düzenlenen Koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, BM İzlanda Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen resepsiyonda da yer aldı.  

Bakan Selçuk daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü oturumunun açılış oturumuna katıldı.

Bakan Selçuk İkili Temaslarda Bulundu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantılar kapsamında önemli temaslar da gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, ilk gün Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastırliu, UNICEF Direktör Yardımcısı Omar Abdi, Brezilya, Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanı Sun Mee Jin,  Endonezya Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Bakanı Bayan Prof.Dr. Yohana Susana YEMBISE ve İsviçre İçişleri Bakanı Sayın Alain BERSET ile görüştü.  Görüşmelerde gündemdeki gelişmelerin yanı sıra yeni işbirliği imkanları da ele alındı.

“Güçlü kadın, Güçlü Türkiye Hedefiyle Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) katkılarıyla düzenlenen oturumda konuşan Bakan Selçuk, “Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de güçlü olur, toplum da güçlü olur. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümüne hazırlanırken güçlü kadın, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

“Türkiye’de Kadın İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 34’e Yükseldi”

Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranının yüzde 34’e yükseldiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, kadın istihdam oranının da yüzde 29 olduğunu belirtti.

Kadın istihdamının her geçen gün arttığına vurgu yapan Bakan Selçuk, “Söz konusu oranları arttırmak amacıyla, kadın istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli tedbirler alıyor, teşvik ve destek programları hayata geçiriyoruz. Tüm bu çalışmalar, Ülkemizin üst politika metinlerinde, planlarında ve programlarında yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

Kadın girişimciliğinin önemine değinen Bakan Selçuk, “Güçlü ve müreffeh toplumlar inşa etmek, sosyal adaleti tesis etmek için kadının statüsünü yükseltmek zorunda olduğumuz gerçeğinden hareketle, kadınlarımızın girişimcilik alanı da dâhil olmak üzere güçlenmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli hedefidir.” açıklamasında bulundu.

İmkanlar dahilinde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir işin olmadığının altını çizen Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık, sivil toplum kuruluşları, özel sektör öncülüğünde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Selçuk'a programda hediye takdimi yapıldı.

Bakan Selçuk, “Kadınları ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek” Etkinliğine Katıldı

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından “Kadınları ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek” için düzenlenen yan etkinlikte de konuşan Bakan Selçuk, Türkiye’de son 16 yılda, kadının insan haklarının geliştirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularında çok önemli yapısal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

“Özellikle kız çocuklarımızın eğitimine çok büyük destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.” diyen Bakan Selçuk, “Yaptığımız bu yatırımların aslında yalnızca onların geleceklerine değil, ülkemizin geleceğine de yaptığımız yatırımlar olduğunun bilincindeyiz. Özellikle son 16 yılda uyguladığımız birçok farklı politika ve “Haydi Kızlar Okula”, “Baba Beni Okula Gönder” “Kardelenler” gibi projelerle kız çocuklarımızın okuldan ayrılma oranlarında önemli düşüşler, Okullaşma oranlarında ise çok önemli artışlar sağladık.” değerlendirmesinde bulundu.

“Hedefimiz Kız Çocuklarımızın Okullaşma Oranını Yüzde 100’e Yükseltmek”

Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“2002 yılında kız çocuklarımızın ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 45’ti. Bugün gururla ifade edebiliriz ki bu oran yüzde 83’lere yükseldi. Söz konusu oranı yüzde 100’lere çıkartmak öncelikli hedefimizdir.  Yükseköğrenimdeki genç kızlarımızın oranı 2002’de yüzde 13 iken 2017-2018 öğretim yılında bu oran yüzde 46,5’e yükselmiştir. Yüksek lisans yapan genç kızlarımızın oranı yüzde 39,3; doktora yapanların oranı ise yüzde 42,6’dır.”

Kadınların yetki ve karar alma mekanizmalarında yer almalarının önemine değinen Bakan Selçuk, “2019 yılı Ocak ayı verilerine göre Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 38,4’ü kadındır. Türkiye’de kadınların diğer Avrupa ülkelerine nazaran akademik alanda daha yüksek oranlarda yer aldığını söyleyebiliriz. Üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde 50,7’si kadındır. Kadınların profesörler içindeki oranı yüzde 31,4, doçentler içindeki oranı ise yüzde 39,3’tür.” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Sosyal Destek Merkezleri (SODAM) Projeleri gibi kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını arttırıcı rol model uygulamalar yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha sonra Kıtalararası Ekonomik İşbirliği -MIKTA üyelerinin katıldığı “Bakanlar Düzeyindeki Koordinasyon Toplantısı”nda da yer aldı.

Bakan Selçuk, Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’na Katıldı

Program sonrası Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’nda katılımcılara hitap eden Bakan Selçuk, “Küreselleşme, neo-liberal politikalar, yaşlanan nüfus, kadınların işgücü piyasasına artan katılımı gibi yaşanan gelişmeler neticesinde; ev hizmetleri ve evde bakıma olan talep artmakta ve bu talep çoğunlukla kadınlar tarafından karşılanmaktadır.” dedi.

“Ayda 10 Gün ve Üzerinde Çalışanların Primlerinin Kolay İşverenlik Uygulamaları Çerçevesinde Ödenmesini Sağladık”

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Bakan Selçuk, “Ayda 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılmasını, ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primlerinin ise kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenmesini sağladık.” diye konuştu.

“Ağır Engelli Bireyin Bakımını Sağlayan Kişiye Aylık 1.305 Lira Ödeme Yapıyoruz”

Yaşlı veya engelli aile bireylerinin bakımını üstlenen vatandaşlara ekonomik destek verdiklerini belirten Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, hanede yaşayan yüzde 50 ve üzeri ağır engelli bireyin bakımını sağlayan kişiye aylık bin 305 lira ödeme yapmaktayız.” açıklamasında bulundu.

“Kadınlarımıza Yarı Zamanlı Çalışma İmkanı Getirdik”

Bakan Selçuk, iş ve aile yaşamını uyumlaştırmak amacıyla kadınlara 16 hafta ücretli doğum iznine ilave olarak, doğumdan sonra birinci çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk ve diğerleri için 6 aya kadar ücretli yarı zamanlı çalışma imkânı getirildiğini ifade etti.

Memur ve işçi annelere kısmi süreli çalışma hakkı verildiğini söyleyen Bakan Selçuk, “Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi boyunca gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmasını sağladık. Bir başka düzenleme ile; işverenin, kadın çalışanlarının her bir çocuğu için aylık brüt asgari ücretin yüzde 50’sini ödemeyi doğrudan bu hizmetleri sağlayan kreş ve bakımevlerine yapmaları kaydıyla, bu tutarın gelir vergisinden istisnasını sağladık.”

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi çocukların özel kreş ve gündüz bakımevinden ücretsiz olarak yararlandığını ifade etti.

New York programı kapsamında Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliği Resepsiyon davetine katılan Bakan Selçuk, sonrasında BM’nin Türkiye Daimi Temsilciliği’nde düzenlenen akşam yemeği davetine icabet etti.